Concernadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Structureel | 1,0 fte

Heb je hart voor een veilig Groningen en beschik je over de competenties om onze aanpak in het zorg- en veiligheidsdomein duurzaam te versterken? Dan is deze functie iets voor jou!

 

De afdeling Openbare Orde & Veiligheid opereert in het hart van de samenleving. Veiligheid is namelijk een randvoorwaarde om in vrijheid te leven. Daarom staat veiligheid hoog op de agenda van onze gemeenteraad en van de inwoners van onze prachtige gemeente. Onze ambitie is helder: Groningen is en blijft een aangename, levendige en bovenal veilige gemeente.

 

Plek in de organisatie

De afdeling OOV is vanaf 1 april 2021 onderdeel van de directie Stadstoezicht. Stadstoezicht is een jonge directie die zichtbaar is in het publieke domein, die continue in ontwikkeling is, meebeweegt met de politieke agenda, een steeds stevigere positie in het veiligheidsdomein inneemt en daarin de komende jaren verder groeit. De werkzaamheden binnen de directie zijn gericht op een veilige gemeente die aantrekkelijk is voor onze inwoners en bezoekers.

 

Afdeling Openbare orde & veiligheid

De afdeling Openbare orde en veiligheid (OOV) ondersteunt en adviseert de burgemeester. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in ons dagelijkse werk. We zetten ons in om (ondermijnende) criminaliteit te verminderen, de onveiligheidsgevoelens bij burgers te verbeteren en incidenten, ordeverstoringen en crises te voorkomen en bestrijden.

We werken hierin nauw samen met de onze (veiligheids)partners als de politie, Openbaar Ministerie, de afdeling toezicht en handhaving, WIJ Groningen, etc. Als team voeren we regie op de beleidsontwikkelingen en de uitvoering daarvan. Wij willen resultaten boeken door samenwerking, door denken en doen met elkaar te verbinden en door oog te hebben voor de effecten van onze activiteiten in de samenleving. Ons team bestaat uit ongeveer 20 gedreven professionals die zich onderscheiden door flexibiliteit en toewijding.

 

Wat ga je doen?

We zijn wij op zoek naar een adviseur op het gebied van zorg & veiligheid. De aanpak van personen met verward gedrag is één van onze topprioriteiten. Een effectieve en sluitende keten vraagt om een naadloze verbinding van de domeinen zorg en veiligheid. Jij bent de stevige gesprekspartner die regie voert op dit proces en het gemeentebestuur hierover adviseert. Iemand die boven en tussen de partijen kan staan om de daarvoor noodzakelijke verbindingen te leggen. Tegelijkertijd sta je ook dicht op de praktijk. Onder meer door persoongerichte aanpak (PGA) door te ontwikkelen, maar ook door bij zeer complexe en bestuurlijk gevoelige casuïstiek met je kennis en expertise een doorbraak  te forceren.

 

Jij

 • adviseert (de burgemeester) op de portefeuille zorg & veiligheid;
 • voert ketenregie op de beleidsontwikkeling op het thema zorg & veiligheid. In die rol neem je deel aan de relevante beleidsmatige overleggen, maar je voert ook regie op de meer acuut opspelende en ernstige problematiek op het gebied van zorg & veiligheid;
 • werkt intensief samen met diverse directies en externe partijen zoals politie, Het Zorg- en veiligheidshuis, WIJ Groningen, zorgpartijen en het Openbaar Ministerie;
 • bouwt en onderhoudt een formeel en informeel netwerk met de belangrijkste partners in het netwerk;
 • hebt een heldere visie op de aanpak van verwarde personen, de raakvlakken met het veiligheidsdomein en wat er nodig is om een daadkrachtige aanpak te realiseren;
 • durft met overtuigingskracht sturing te geven aan het (beleids)proces en weet partijen hierin mee te krijgen;
 • adviseert in complexe en bestuurlijke gevoelige casuïstiek;
 • volgt trends en ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het verder versterken van onze aanpak.

 

Dit vragen we van je

De collega die wij zoeken is iemand die zelfstandig werkt, maar ook een teamspeler is. Je legt eenvoudig contacten en weet goed om te gaan met vertrouwelijke informatie. Je begrijpt de rol die de gemeente heeft in het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblematiek: 

 • je hebt een afgeronde relevante opleiding op hbo of academisch niveau;
 • je hebt kennis van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang en de raakvlakken met openbare orde & veiligheid;
 • je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie;
 • je hebt aantoonbaar affiniteit met onderwerpen omtrent openbare orde en veiligheid en/of binnen het sociale domein op het raakvlak zorg en veiligheid;
 • je bent analytisch, stressbestendig, besluitvaardig en doortastend;
 • je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en taken;
 • je bent creatief, oplossingsgericht en ‘hands on’;
 • je hebt uitstekende adviesvaardigheden;
 • je beschikt over de vaardigheden om te werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • je kunt schakelen tussen beleid en inhoudelijke casuïstiek en weet de verbinding hier tussen te leggen;
 • je hebt geen 09:00-17:00 mentaliteit.

Assessment

Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken.

Competenties

Analytisch | Feiten en problemen in een breder verband plaatsen, samenhang zien en uitleggen.

Netwerker | Ontwikkelen en onderhouden van interne en externe relaties, die voor de organisatie functioneel zijn of kunnen worden. Verbindingen leggen tussen de diverse relaties.

Stressbestendig | Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises.

Politiek/bestuurlijk sensitief | Doorzien van gemeentelijke en dienstspecifieke visie, cultuur en ontwikkelingen, alsmede zicht hebben op normen en waarden, belangen en (leer)behoeften van individuen. Deze inzichten vertalen naar en effectief benutten voor het eigen handelen en dat van de gemeente.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.872 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 12, Adviseur II, roepnaam concernadviseur OOV).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Arjan Hof, Hoofd Openbare Orde & Veiligheid, telefoonnummer (050) 367 7439 .

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 1 februari 2022. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer