Hoofd Regie ICT

Tijdelijk voor de duur van 2 jaar | 1,0 fte

Ben jij in staat om in een complexe en dynamische omgeving een veranderopgave te realiseren binnen informatievoorziening? En daarbij goede afstemming te vinden met interne klanten, proceseigenaren, externe leveranciers en toezichthouders? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat kun je van de functie verwachten:

Samen met het hoofd Regie Informatiemanagement-/beheer realiseer jij de komende twee jaar, samen met nog aan te stellen teamleiders, de ontwikkel-opgave van de gehele regie op het gebied van informatievoorziening. Als hoofd Regie ICT richt jij je op de regiedomeinen: architectuur, security, contractmanagement en servicemanagement. Kernvraagstukken de komende twee jaar zijn hier onder andere:

 • de inbedding van een aantal nieuwe taken (werkzaamheden) die we als gemeente Groningen momenteel hebben uitbesteed aan onze outsourcingspartner;
 • de verdere professionalisering van de verschillende genoemde disciplines;
 • het verder vormgeven van onze nieuwe sourcingstrategie.

Het andere afdelingshoofd (Regie Informatiemanagement/-beheer) zal zich richten op de andere regiedomeinen te weten: informatiemanagement en informatiebeheer.


Met inspirerend en enthousiast leiderschap en door besluitvaardig standpunten in te nemen, geef je sturing aan de ontwikkelopgave. Je benoemt resultaten helder en concreet en daarmee versterk jij de samenwerking met in- en externe partijen. Knellende en belemmerende werkprocessen verander of vernieuw je. Jouw omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit zijn belangrijk en omdat je verschillende belangen moet managen, zijn je advies- en communicatievaardigheden uitstekend. Een goed netwerk hebben en in- en extern verder opbouwen is belangrijk en daarnaast visie om vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief te plaatsen.


Waar kom je te werken:

De afdeling Regie valt onder de directie Informatie & Services, onderdeel van het Shared Service Center en is één van de 16 directies binnen de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft een groot deel van haar ICT uitbesteed aan een externe leverancier en zit in een transitie van deze diensten. Gegeven de veelheid aan vraagstukken op het gebied van zowel informatiemanagement (informatieadvies en -beheer) als benodigde ontwikkeling op het gebied van security, architectuur, contractmanagement en servicemanagement kiezen we ervoor om de huidige afdeling Regie (ongeveer 70 medewerkers) de komende twee jaar op te delen in twee aparte afdelingen.

Beide hoofden gaan tevens, samen met de andere MT-leden van de directie Informatie & Services, aan de slag met het opstellen van een plan om te kijken op welke wijze de gehele ICT-functie zoals deze is ondergebracht binnen de directie Informatie & Services het beste op de langere termijn kan worden vormgeven.

 

Voor het hoofd Regie ICT geldt dat zij contracteigenaar is van diverse contracten waaronder het outsourcingscontract en vanuit daar te maken heeft met escalaties richting diverse partijen.

 

Om als hoofd Regie ICT succesvol te zijn, vragen wij:

 • WO-werk- en denkniveau en denk aan een opleiding als bijvoorbeeld; bedrijfskunde of informatiemanagement;
 • kennis en ervaring met alle genoemde onderdelen van informatievoorziening;
 • ruime ervaring (bij voorkeur > 3 jaar) als leidinggevende binnen de ICT;
 • een inspirerende en enthousiaste persoonlijkheid die goed besluiten kan nemen;
 • ervaring met outsourcingstrajecten en opzetten van een regie-organisatie;
 • ervaring met het implementeren van en uitvoering geven aan strategische verandertrajecten en bedrijfsbrede ICT-vernieuwingsprocessen.

Uiteraard staat daar ook wat tegenover. Op het moment dat je bij ons komt werken krijg je van ons:

 • afhankelijk van ervaring maximaal € 6.365,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, salaris conform CAO gemeenten (indicatief gewaardeerd op functionele schaal 13, tactisch leidinggevende I (HR21));’
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% boven op je salaris waarbij je kunt kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling;
 • de keuze om wel of geen ADV op te bouwen en je eigen werktijden in te delen;
 • een ruim opleidingsbudget en toegang tot ons leerportaal ‘Groningen Leert’;
 • de mogelijkheid om hybride te werken;
 • een telefoon en laptop óf iPad in bruikleen;
 • de kans om te werken met gedreven medewerkers die hart voor de zaak hebben;
 • een goede werksfeer in een hecht managementteam;
 • een brede functie met veel vrijheid om zaken te verbeteren en daarmee iets kunnen betekenen voor de IT-dienstverlening voor de interne organisatie en de burgers van de gemeente Groningen;
 • We hebben nog meer secundaire arbeidsvoorwaarden; ook daar vertellen we je uiteraard graag meer over!

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Arne Bakker, directeur Informatie & Services, telefoonnummer 06-51551801, Martin Beuker, interim Hoofd Regie Informatiemanagement, telefoonnummer 06-53331591 of Lammert Brouwer, interim hoofd Regie ICT, telefoonnummer 06-54352193.

 

Uiteraard willen wij net zo graag als jij dat we een goede match zijn. Daarom is het maken en bespreken van een Profile Dynamics profiel (drijfveren en talenten) onderdeel uit van de selectieprocedure voor de benoembare kandidaat.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 7 december 2021.


Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

De corona-sollicitatieprocedure

Wij hechten aan elkaar daadwerkelijk live zien bij sollicitatiegesprekken. We leren je namelijk graag echt kennen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de RIVM maatregelen die op dat moment gelden.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.


Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer