senior adviseur projectbeheersing

Structureel | 1 fte

Durf jij het aan om prikkelend te adviseren? Wil je graag kwalitatief al die mooie projecten in onze gemeente ondersteunen? Ben jij die senior die een projectteam de juiste kant op wijst? Dan hebben wij een hele mooie functie voor jou!

 

De gemeente Groningen groeit hard. De komende jaren is er vraag naar 20.000 woningen, gaan de ringwegen en het stationsgebied op de schop voor betere bereikbaarheid en wordt er fors geïnvesteerd in de energietransitie, de klimaatopgave, een betere binnenstad, leefbare dorpen en wijken en niet te vergeten de versterkingsopgave. Er wordt gewerkt aan de integrale ruimtelijke economische opgave voor de zesde stad van Nederland. Dat doen we met onze kennispartners, grote werkgevers en ondernemers. Samen maken en houden we onze gemeente groen, gezond en gelukkig.

 

De Afdeling Stadingenieurs maakt onderdeel uit van de directie Stadsontwikkeling. Stadsontwikkeling is samen met Stadsbeheer onze interne opdrachtgever. Wij geven daadwerkelijk uitvoering aan de herinrichting van de openbare ruimte en aan de grotere onderhoudsprojecten. Samen met onze interne opdrachtgevers en met alle extern betrokken partijen zorgen wij er voor dat de projecten van de tekentafel gerealiseerd worden in onze mooie gemeente.

 

Als senior adviseur projectbeheersing bij de afdeling Stadsingenieurs heb je de regie op de kwaliteit van de verschillende taken en werkzaamheden die door het bedrijfsbureau van de afdeling worden uitgevoerd. Je coördineert en begeleidt inkoop- en aanbestedingstrajecten van werken en risicomanagementtrajecten. Ook ben je verantwoordelijk voor het selectiebeleid, het in stand houden en uitbreiden van het netwerk op deze gebieden en het anticiperen op signalen uit de markt. Je richt je tevens op een goede samenwerking met SSC inkoop.

 

Je hebt meerdere jaren ervaring op het gebied van inkopen, aanbesteden en risicomanagement. Je hebt een pro-actieve werkhouding en je levert een constructieve bijdrage aan een goede werksfeer en een gezamenlijk resultaat. Je gaat voor kwaliteit en je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden. Met jouw kennis, humor en energie lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van het bedrijfsbureau SI.

 

Jij

 • coördineert de werkzaamheden met betrekking tot inkoop en aanbesteden en risicomanagement;
 • draagt zorg voor de kwaliteit van de producten (beleid, inkoop- en aanbestedingen, kostenadvies en risicomanagement) van het bedrijfsbureau, hiertoe stel je periodiek een kwaliteitsrapportage op voor het management;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd in complexe projecten het projectteam en de projectleider over passende contract- en aanbestedingsvormen,  uitmondend in een inkoopstrategie;
 • begeleidt complexe aanbestedingsprocessen, en stelt hiervoor in afstemming met de projectleider alle benodigde stukken op;
 • levert een bijdrage aan  de (door-) ontwikkeling van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid;
 • geeft invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord oa op het gebied van duurzaamheid door deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk van SI;
 • draagt zelfstandig zorg voor het selectiebeleid; je monitort en evalueert, past aan en voert uit;
 • beschikt over actuele (juridische) kennis van contractvormen en verschillende aanbestedingsprocedures;
 • bent analytisch, communicatief, samenwerkingsgericht, kan goed luisteren en je hebt een sterk probleem oplossend vermogen;
 • kunt zelfstandig werken, maar weet wanneer je moet spiegelen en opschalen;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.

 

 

Plek in de organisatie

Het bedrijfsbureau staat voor een aantal ontwikkelopgaven. Waar nodig speel je hier actief  op in door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Je bent op de hoogte van de aanbestedingswetgeving en laatste marktontwikkelingen. Je zorgt tijdig voor implementatie en juiste toepassing van de regels van het gemeentelijk beleid, waarbinnen duurzaamheid een belangrijke pijler is.

De projecten zijn civieltechnisch van aard en veelal binnenstedelijk en zijn qua complexiteit groot en vragen een grote mate van innovatief denken.

 

Wij vragen

 • HBO+ werk en denkniveau;
 • ruime inkoop werkervaring, relevante vakopleidingen gericht op aanbestedingen in de publieke sector (NEVI of vergelijkbaar) zijn een pré;
 • kennis van aanbestedingsregelgeving en kennis van verschillende inkoopprocedures;
 • ervaring met het zelfstandig uitvoeren van complexe aanbestedingen;
 • Ervaring met innovatieve contractvormen is een pré, evenals kennis met betrekking tot kostenadvies;
 • Goede communicatieve- en adviesvaardigheden;
 • Ervaring met risicomanagement (bij voorkeur Risman), bekend met RiskID en Relatics is een pré.

 

Competenties

Resultaat gericht handelen | Als senior adviseur bedenk je samen met de projectleider en het projectteam oplossingen voor knelpunten. Jij bent daarnaast mede verantwoordelijk voor de kwalitatieve output van het bedrijfsbureau door middel van coördinatie van werkzaamheden en je stuurt daarop. Activiteiten die geen bijdrage leveren aan het resultaat stop je of buig je om. Je bent goed in staat om de gekozen aanpak of de planning bij te stellen als dat nodig is.

Professioneel | Je weet wat er te koop is en waar. Je bent vakbekwaam, op de hoogte van de ins en outs van de aanbestedingswetgeving, de markt en het beleid van de gemeente Groningen.

Proactief | Je denkt mee en vooruit en doet voorstellen om de kwaliteit van het bedrijfsbureau te bewaken en processen efficiënter te laten verlopen.

Flexibel | Je ondersteunt binnen de Gemeente verschillende projecten met ieder een eigen opgave en invulling; dit kan een steeds andere aanpak vragen. Je moet kunnen schakelen, veranderingen kunnen doorvoeren en maatwerk kunnen leveren.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.169,- per maand volgens CAO gemeenten bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 11, HR 21 normfunctie Medewerker Ontwerp en Voorbereiding II, salarisnorm 1 oktober 2020).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Marga Kuipers, Teamleider Projectleiding en Bedrijfsbureau, telefoonnummer 06-51579458.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 21 juni 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers < 30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                          

Solliciteer