Financieel Adviseur

Structureel | 0,8 fte

Kun jij omgaan met budgetten van vele miljoenen? Sta jij stevig in je financiële schoenen wanneer er scherpe keuzes gemaakt moeten worden? Reken jij mee aan de tarieven voor de inwoners van Groningen? Ben jij ambitieus en enthousiast en kun jij die brug slaan tussen de financiën en de vraagstukken in het Ruimtelijk Domein? Reageer dan snel! 

Wij zijn op zoek naar een Financieel Adviseur die een uitdaging ziet en intensief samenwerkt met collega’s van het Ruimtelijk Domein.

 

Jij

  • coördineert en bewaakt onderdelen van het Planning & Control-proces binnen een aantal afdelingen van een directie;
  • ondersteunt de directies bij het opstellen van de begroting, voortgangsrapportages en de jaarrekening in de P&C-cyclus;
  • bent gesprekspartner voor de manager, projectleider of beleidsmedewerker op operationeel en tactisch niveau;
  • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving en helpt de organisatie hier aan te voldoen;
  • bewaakt de uitvoering van financiële keuzes van de besluitvorming, signaleert en rapporteert hierover;
  • hebt veel contacten met je eigen directie, lijnfunctionarissen en financials in het Shared Service Center (SSC) en zorgt voor afstemming en draagvlak voor (financiële) voorstellen.

 

Plek in de organisatie

De afdeling Financiën cluster Ruimtelijk Domein is één van de financiële afdelingen binnen het Shared Service Center(SSC), Financiën bestaat in totaal uit 125 collega’s. Efficiënte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren is hierbij het doel.  

 

Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de “Manager Financiën Ruimtelijk Domein”, wordt operationeel aangestuurd en begeleid door de Senior Financieel Adviseur en werkt voor het Management Team van het primair proces van de directie.

 

Voor de sturing, zowel politiek als ambtelijk, is de P&C Cyclus van groot belang en hierin heb jij een belangrijke rol. Als Financieel Adviseur ben jij degene die samen met de verantwoordelijke budgethouders de P&C cyclus op een integere, transparante en klantgerichte wijze doorloopt. Je gaat actief het gesprek aan en signaleert en herkent belangrijke informatie/ risico’s. Ook ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers. Met jouw kritische en professionele blik breng jij een gefundeerd advies uit. Je werkt in een team van meerdere adviseurs en hebt een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de directie met betrekking tot de advisering en het opstellen van de P&C producten. 

 

Als Financieel Adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de organisatiedoelstelling en professionalisering van de organisatie. Voldoende uitdaging en verantwoordelijkheid? Dan zien wij jouw sollicitatiebrief graag tegemoet!

 

Wij vragen

  • HBO-opleiding, richting Bedrijfseconomie, Accountancy of een gerelateerde opleiding;
  • vakgerichte kennis van de P&C cyclus;
  • enthousiasme en leergierigheid;
  • enkele jaren werkervaring is een pré.

 

Competenties

Communiceren | Jij kunt feiten, ideeën, complexe vraagstukken op heldere en correcte wijze aan anderen duidelijk maken. Jij neemt initiatief en stuurt in gesprekken, en houdt rekening met de invloed van wat je zegt.

Gezaghebbende gesprekspartner| Jij verkrijgt vertrouwen door professioneel gedrag.

Inlevingsvermogen | Jij houdt rekening met en toont interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. Jij gaat tactvol om met de normen en waarden van de ander. Jij maakt, waar nodig, gevoelens en behoeften bespreekbaar.

Pro-activiteit | Jij zoekt naar kansen of vernieuwingen en onderneemt acties om hier voordeel uit te halen.

Plannen en organiseren | Jij stelt planningen, en bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor. Gaat efficiënt om met tijd en middelen. Voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid. Houdt de voortgang in de gaten, is steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Resultaatgericht samenwerken | Jij draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen èn die van de ander.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.494,- bruto per maand volgens CAO Gemeenten bij een fulltime dienstverband (HR21 Adviseur IV functioneel schaal 10).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Jopie Lindeboom, Financieel Manager telefoonnummer (050) 367 4366.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 21 maart 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 12.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                          

Solliciteer