Medewerkers Inkomen

Tijdelijk voor 1 jaar (met uitzicht op vast contract) | 2 fte

Ben jij op zoek naar een interessante administratieve functie bij de gemeente Groningen, dan kunnen we jou een uitdagende functie bij de directie Inkomensdienstverlening bieden.

 

In de functie van medewerker inkomen ben je verantwoordelijk voor het correct vaststellen van de uitkeringen van onze klanten.

  

Jij:

 • verzorgt op basis van beschikbare informatie mutaties op uitkeringen. Het werk bestaat uit het administratief controleren en verwerken van uitkeringsgegevens;
 • bent verantwoordelijk voor de correcte registratie, beoordeling, verwerking en controle van klantgegevens;
 • bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de informatie die aan klanten, medewerkers en belanghebbenden wordt verstrekt;
 • beoordeelt wijzigingen in de situatie van de klant, verwerkt deze informatie in een geautomatiseerd systeem;
 • verrekent inkomsten met de uitkering en voert het volledige beheer van de uitkering;
 • verstrekt regelmatig informatie aan klanten en derden;
 • genereert, verifieert en valideert informatie verkregen uit interne en externe bronnen;
 • beoordeelt vraagstukken op het gebied van uitkering, met inachtneming van de wet- en regelgeving en de daarin geboden interpretatieruimte;
 • houdt je bezig met het opsporen, verifiëren, rapporteren en terugvorderen na vermeende fraude van uitkeringen en neemt op basis van deze informatie een besluit;
 • verricht onderzoeken naar rechtmatigheid;
 • geeft administratieve uitvoering aan het handhavingsbeleid;
 • bent verantwoordelijk voor goede informatieoverdracht aan collega’s.

Plek in de organisatie:

De directie Inkomensdienstverlening van de gemeente Groningen heeft tien afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van uitkeringen, schuldhulpverlening en andere financiële dienstverlening aan de burgers. De afdeling Inkomen/Incasso & Verhaal en de afdeling Inkomen & Verificatie verzorgen o.a. het beheer van de uitkeringen. Voor deze beide afdelingen werven we een medewerker inkomen. Je draagt bij aan een rechtmatige bestaansvoorziening van onze burgers. Op de afdelingen wordt daaraan hard, met plezier en overgave gewerkt.

 

Wij vragen:

 • minimaal MBO-4 diploma (bij voorkeur in financieel-administratieve richting);
 • minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving, met name van de Participatiewet;
 • ervaring met het opstellen van rapportages met juridische aspecten;
 • kennis van en ervaring met de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet;
 • kennis van en ervaring met GWS is een pré;
 • sterk rekenkundig inzicht;
 • een stevige persoonlijkheid.

 

Competenties

Plannen en organiseren | Als medewerker inkomen heb je samen met je collega’s het financiële beheer over een grote klantengroep. Het is belangrijk dat je het overzicht bewaart en daarom zaken goed plant en organiseert.

Resultaatgericht | We zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer van onze klantengroepen. Mutaties moeten zorgvuldig worden afgehandeld. Resultaten behalen staat hoog op onze agenda, waarbij we uitstekende kwaliteit nastreven.

Nauwkeurig | Bij deze functie is precies en nauwkeurig werken van groot belang. Je werkt dagelijks met klantgegevens en het maken van fouten heeft consequenties en levert extra werk op.

Stressbestendig | Regelmatig krijg je te maken met tijdsdruk o.a. bij het verwerken van mutaties van klantengegevens. In deze functie is het belangrijk dat je hier goed mee om kunt gaan en dat je niet snel van je a propos laat brengen.

Communicatief | Als medewerker inkomen communiceer je dagelijks met klanten, zowel schriftelijk, telefonisch als persoonlijk (indien zich dat voordoet). Het is belangrijk dat je duidelijk communiceert en de aansluiting vindt bij de klanten.

 

Wij bieden:

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden tot een maximum bedrag bruto per maand volgens CAO Gemeenten van € 3.591-- (fulltime salarisnorm d.d. 01-10-2020; HR21 normfunctie medewerker beleidsuitvoering III (schaal 8)

 

Informatie:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Chris van Ligten, senior medewerker, telefoonnummer 06-46992030 of bij Henk Tibben, senior medewerker, telefoonnummer 06-31003644.

 

Reageren:

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 27 januari 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild.

 

Het kan voorkomen dat de mail van de gemeente Groningen in uw ongewenste items (spambox) terecht komt. Check deze daarom regelmatig. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

                                                                                                                       

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer