Manager Bedrijfsvoering

Structureel | 36 uur per week

Leidinggeven aan het kloppend hart van de directie Stadsbeheer bij de gemeente Groningen. Dat doe jij als manager Bedrijfsvoering. Met jouw kennis van bedrijfskunde, logistiek en techniek breng je hier twee werelden samen: die van materieel en die van planning en control.

Jouw afdeling is nieuw en bundelt de huidige afdelingen Bedrijfsbureau en Materieel. De kleine honderd medewerkers creëren samen de ideale voorwaarden voor de rest van de organisatie, zodat de gemeente Groningen optimaal voor de dag komt. Hoe ze dat doen? Door het primaire proces van Stadsbeheer iedere dag opnieuw zo goed mogelijk te ondersteunen, onder meer door de juiste mensen en middelen in te zetten.

Omdat de afdeling nieuw is, ligt er voor jou als manager een grote opgave rondom de reorganisatie, inrichting en doorontwikkeling ervan. Terwijl je hieraan werkt, zie je er uiteraard op toe dat de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan. Je zet stevig in op  verduurzaming van het wagenpark. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de zakelijke dienstverlening en van de planning-en-controlcyclus rondom logistiek en autotechniek.

Wat jouw werk zo mooi maakt? Alles wat jij en je medewerkers doen, leidt tot een beter functionerende organisatie. En dat zie je terug in onze mooie stad.

 


Plek in de organisatie

De afdeling Bedrijfsvoering is onderdeel van de directie Stadsbeheer.  Hiervan maken ook de vier afdelingen Natuur, Uitvoering & Techniek, Stadsprogramma, Wijkonderhoud, en Afval & Circulariteit deel uit.

Stadsbeheer is een diverse directie die zich midden in een reorganisatie bevindt en daardoor continu in ontwikkeling is. Het doel is helder: een effectief en efficiënt werkende directie vormen. Dit vraagt om toenemende aandacht voor teamontwikkeling.

 

 

Jij

 • bouwt actief en doelbewust aan de ontwikkeling en verbetering van je afdeling en vormt zo een onmisbaar puzzelstukje binnen de strategische koers van Stadsbeheer;
 • zet je technische kennis in; bij de gesprekken met je medewerkers, én bij de verbetering van de afdelingsprocessen;
 • geeft je medewerkers, op basis van hun gedegen kennis van techniek en logistiek, vertrouwen en stimuleert en ondersteunt hen bij verbeter­initiatieven. Natuurlijk bied je hen hierbij de ruimte om fouten te maken en besteed je aandacht aan behaalde successen;
 • stimuleert een cultuur van samenwerking en voert op je eigen afdeling de gewenste veranderingen door. Hierbij komt het goed van pas dat je begrijpt wat er leeft op de werkvloer en de taal van de medewerkers spreekt;
 • bevordert en faciliteert een klimaat waarin je medewerkers zich op een professionele wijze ontwikkelen en legt waar mogelijk de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de mensen zelf;
 • stijgt boven je eigen afdeling uit en stelt het gemeenschappelijk belang centraal, bijvoorbeeld bij de verdeling van mensen en middelen;
 • stimuleert, door zelf het goede voorbeeld te geven, de samenwerking binnen het MT.

 

Wij vragen

 • Wo-werk- en denkniveau, een diploma in een technische richting, en bij voorkeur kennis van bedrijfskunde, logistiek en autotechniek;
 • ervaring met coachend leidinggeven en ruime managementervaring, bij voorkeur opgedaan in een logistieke of technische omgeving;
 • kennis van actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de vaardigheid om de belangen van opdrachtgevers inzichtelijk te maken en oplossingen, knelpunten en risico’s snel en adequaat in beeld te brengen;
 • een open en toegankelijke persoonlijkheid met veranderkundige kwaliteiten en oog voor innovatie;
 • standvastigheid en stevigheid op de inhoud wanneer de omstandigheden daarom vragen;
 • het talent om makkelijk te kunnen schakelen tussen beleid en uitvoering en tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie.

 

 

Competenties

Wij verwachten van al onze leidinggevenden dat ze politiek-bestuurlijke verhoudingen goed aanvoelen, een duidelijke visie hebben en analytisch sterk zijn. Ook verwachten wij van hen dat zij de missie, visie en strategie van Stadsbeheer op toegankelijke en inspirerende wijze communiceren. Daarnaast vraagt deze functie van hoofd Bedrijfsvoering om de volgende competenties:

 

Leidinggeven | Als stevige persoonlijkheid treed je op met gezag en pas je steeds je aanpak aan de omstandigheden aan. Je coacht, bindt en boeit. Uitvoering en beleid verbind je en je anticipeert op ontwikkelingen. Dankzij je scherpe oog voor en inzicht in de veranderende omgeving neem je de afdeling mee in benodigde veranderingen.

 

Resultaatgericht handelen | Resultaten benoem je helder en concreet en je stuurt op voortgang. Steeds weer vind je de juiste balans tussen enerzijds het proactief oppakken van urgente problemen en anderzijds het adresseren van langlopende vraagstukken die om een strategische aanpak en samenwerking met partners vragen.

 

Besluitvaardig en betrouwbaar | Je stelt met een overkoepelende blik prioriteiten. Probleemloos neem jij besluiten en overtuig je anderen. Je streeft naar draagvlak voor genomen besluiten.

 

Ontwikkelingsgericht | Je inventariseert en analyseert de kennis en (gedrags)vaardigheden van jouw medewerkers. Je onderkent hun talenten, stelt hun ontwikkelings­behoeftes vast en zorgt voor passende ontwikkelingsactiviteiten.

 

Verbinden | Als verbinder en netwerker kijk je met een brede blik naar wat er nodig is om de opgaven in Groningen te realiseren. Je zoekt daarbij actief de samenwerking. Je bent een inspirator en een ambassadeur voor je afdeling, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

 

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.365,- bruto per maand, volgens CAO Gemeenten, bij een fulltime dienstverband. Deze functie is voorlopig ingedeeld als afdelingshoofd Bedrijfsvoering Manager II (schaal 13). De functie wordt nog definitief gewaardeerd in HR21.

Informatie

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Bel dan met Hans Tuithof, directeur Stadsbeheer, via telefoonnummer 06-46033359.

 

 

Reageren

Solliciteren? Dan kan tot en met 15 januari 2021 via het digitale sollicitatieformulier onder de button ‘solliciteren’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 januari 2021.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Wij vragen om een of meer recente referenties bij wie wij vooraf navraag doen over jouw geschiktheid voor deze functie.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Het kan voorkomen dat correspondentie van de gemeente Groningen over deze vacature in je ‘ongewenste items’ (spambox) terechtkomt. Check je spambox daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.


Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 Cao gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer