Senior bouwkostendeskundige

Structureel | 0,8 - 1 fte

Bouw JIJ mee aan de groei van onze gemeente?

Groningen groeit hard. In inwoners, bezoekers, studenten, activiteiten en in oppervlakte. We zijn hard op weg naar een gemeente van misschien wel 250.000 inwoners. En dat merken we in ons werk. De komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in het leefklimaat, de aantrekkingskracht, de bereikbaarheid en onze kenniseconomie. Overal wordt gebouwd aan de groei van Groningen. Om deze groei financieel in goede banen te leiden, zoeken we een enthousiaste Senior Bouwkostendeskundige.

 

Jij

 • bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de hoogte en het realiteitsgehalte van de bouwkosten van ingediende bouwaanvragen;
 • stelt ramingen op van alle bouwkosten die met een vastgoedproject samenhangen en adviseert daarover aan vastgoedontwikkelaars, planeconomen en projectontwikkelaars (binnen de gemeente Groningen);
 • bent verantwoordelijk voor de controle van producten van externe adviesbureaus en voert in opdracht beoordelingen van opgegeven bouwkosten uit;
 • adviseert accountmanagers bij het berekenen van de hoogte van de leges;
 • adviseert de teamleider, als gemandateerde van het college van B&W, in het nemen van beslissingen aangaande legesfacturering op basis van gestelde bouwkosten;
 • adviseert bij bezwaarprocedures gericht tegen de gemeente; levert de onderbouwing van de kostenraming bij verweerschriften en bent regelmatig aanwezig bij hoorzittingen voor het geven van toelichting;
 • maakt financiële analyses en stelt financiële rapportages op;
 • hebt regelmatig contact met indieners van bouwaanvragen voor uitleg en toelichting van de ingediende bouwaanvraag; soms kan er sprake zijn van een gespannen sfeer als er een verschil van mening ontstaat;
 • neemt vanuit het specialisme deel aan project- en werkgroepen, bent verantwoordelijk voor het auditten van bouwkostentoetsen uitgevoerd door accountmanagers;
 • bent verantwoordelijk voor de eigen werkplanning en bewaakt de voortgang van het eigen werk;
 • begeleidt de jr. bouwkostendeskundige en verdeelt de werkzaamheden.

Plek in de organisatie

Binnen de directie ‘Ruimtelijk Beleid & Ontwerp’ zorgt de afdeling ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ binnen het kader van het omgevingsrecht voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op bouwen en wonen. De afdeling werkt met 4 teams: ‘Beleid & Ondersteuning’, ‘Milieu’, ‘Inspectie’ en het team ‘Vergunningverlening, Loket Bouwen en Wonen’. De ‘Senior Bouwkostendeskundige’ maakt deel uit van dit laatste team.

Wij vragen

 • een afgeronde HBO opleiding;
 • bouwkostendeskundige;
 • vakgerichte kennis en ervaring;
 • ‘no-nonsense’- en ‘can-do’-mentaliteit.

 

Competenties

Analytisch | Je kunt bouwkostenramingen analyseren en de juistheid beoordelen. Daarnaast doorzie je de consequenties van jouw werk voor de diverse stakeholders.

Communicatief | Je hebt veel contact met burgers, collega’s en bedrijven, zowel mondeling als schriftelijk.

Zelfstandig | Je moet zelfstandig besluiten kunnen nemen, maar daarnaast kun je ook goed samenwerken.

Stressbestendig | Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Je bent soms de boodschapper van slecht nieuws.

Wij bieden

De functie is vooralsnog indicatief gewaardeerd in funtioneel schaal 10. Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.450,-- bruto per maand volgens de CAO gemeenten bij een fulltime dienstverband. De functie zal nog definitief worden gewaardeerd worden in HR21.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Folkert Bulthuis, teamleider ‘Vergunningverlening Bouwen en Wonen’, telefoonnummer (050) 367 8370.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 1 december 2020. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt extern opengesteld waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

                                                                                                                       

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Solliciteer