Ketenmanager Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Tijdelijk contact voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast contract | 1 fte

Ben jij de gedreven Ketenmanager die het overzicht houdt en de stip aan de horizon laat zien? Weet jij mensen in een netwerkorganisatie zowel inhoudelijk als leidinggevend te inspireren en aan te sturen? Ben jij goed bekend met de beleidsvelden binnen het Veiligheids- en Zorgdomein? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

In 2018/2019 is door de Stuurgroep Veiligheidshuis een ontwikkelplan opgesteld om van Veiligheidshuis naar een Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AVZ) Groningen te komen. Deze ontwikkeling staat een verbreding (veiligheid én zorg) en een professionalisering voor van de reeds bestaande ketenaanpak.

 

Het AVZ Groningen is mede gericht op het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke onrust èn het bieden van perspectief aan burgers op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Zij heeft als opdracht om door middel van procesregie en een persoonsgebonden aanpak, vastgelopen complexe casuïstiek vlot te trekken.

 

De medewerkers doen dat samen met gemeenten en partners in de zorg- en veiligheidsketen. Zij brengen de juiste partijen met elkaar in contact, verzamelen en analyseren informatie, geven advies en bewaken de gemaakte afspraken. De meerwaarde is dat zij gebruik kunnen maken van kennis, expertise en instrumenten van alle deelnemende partners. Daardoor kunnen partners dwang, drang, hulp en zorg combineren tot een passende integrale en persoonsgerichte aanpak (PGA). Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

 

Een onderscheidende taak en kerncompetentie van het AVZ Groningen is de informatiecoördinatie en de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen ketenpartners en gemeenten. Dit vraagt kennis, het kunnen systeemdenken en de sensitiviteit van de manager als drager van deze kerncompetentie. Wij zijn op zoek naar een Ketenmanager, die het proces van informatiecoördinatie en gegevensuitwisseling begeleidt, aanstuurt en realiseert.

 

De Ketenmanager

 • implementeert de plannen om te komen tot een Actiecentrum Veiligheid en Zorg, dat regionaal stevig is verankerd;
 • neemt het team en de omgeving op een zorgvuldige manier mee in de vastgestelde ontwikkelstappen van Veiligheidshuis naar Actiecentrum Veiligheid en Zorg;
 • is een stevige gesprekspartner en goede verbinder die namens de gemeenten richting de ketenpartners en gemeenten opereert;
 • schakelt daartoe als adviseur met ruime ervaring op bestuurlijk en strategisch niveau met bestuurders van ketenpartners en gemeenten;
 • heeft inzicht in en kennis van de praktijk en geeft ruimte, vertrouwen en ruggensteun aan het team;
 • beschikt over competenties voor het vertalen van opgave naar verbeteringen in processen en handelwijzen;
 • houdt goed overzicht en inzicht in bedrijfsvoering die stuurt op proces en resultaat, vanuit bewezen ervaring met o.a. implementatie van organisatieontwikkeling;
 • legt besluiten voor aan de Stuurgroep en neemt zelf besluiten binnen aangegeven kaders van het bestuur;
 • is op basis van zijn/haar kennis en het kunnen systeemdenken de drager van de kerncompetentie;
 • heft hierbij tevens oog voor de praktische werkuitvoering.

 

Wat vragen wij?

 • WO denk- en werkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met het Veiligheids- en Zorgdomein;
 • ervaring als leidinggevende van een team in een netwerkorganisatie;
 • ervaring m.b.t. het opstellen van jaarplannen, begroting en budgetten.
 • veranderkundige achtergrond is een pre;
 • leidinggevende die oog heeft voor de individuele behoeften en drijfveren van de medewerkers, maar ook voor de teambehoeften.

 

Competenties

Verbinder | is in staat mensen en organisaties bij elkaar en met elkaar in gesprek te brengen.

 

Resultaatgericht | kan resultaten helder en concreet benoemen en bewaakt de voortgang daarvan.

 

Besluitvaardigheid | is daadkrachtig in het maken van keuzes, waarbij het tempo van de besluitvorming wordt afgestemd op de situatie.

 

Sensitiviteit | voelt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en diverse organisatiebelangen aan.

 

Visie | heeft zicht op het grotere geheel en ziet wat daarbinnen nodig is aan gewenste ontwikkelingen, zoals het concretiseren van ideeën en kan deze ook uitdragen.

 

Lef | haalt zekerheden uit de eigen aanpak of visie in plaats van uit de geijkte paden.

 

Wij bieden

De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 13 en zal nog definitief worden ingedeeld in HR21. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan vooralsnog inschaling plaatsvinden tot een maximum bedrag van € 6.240,- per maand volgens CAO Gemeenten (fulltime salarisnorm d.d. 01 januari 2020).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Joyce Oord, ketenmanager ai, via telefoonnummer

06 – 31663564 of Nynke Mook, hoofd OOV, telefoonnummer 06-51338051

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 23 februari 2020. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne werknemers zijn: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 Cao gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; werknemers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); werknemers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer