Programmamanager Integrale Crisishulp Jeugd (RIGG)

Tijdelijk voor een periode van 6 - 9 maanden, flexibele inzet, 16 - 24 uur op korte termijn.

Omgevingsbewustzijn / Politiek- bestuurlijke sensitiviteit / Inhoudelijk deskundig / Oplossingsgerichtheid / Verbinder / Resultaatgerichtheid/ Stevige persoonlijkheid

De Groninger gemeenten en de 10 voor crisishulp belangrijkste aanbieders in de provincie Groningen tezamen met Jeugdbescherming Noord zijn voornemens om een nieuw model voor crisishulp in te voeren. Dit betreft de inrichting van een integrale crisisdienst ‘Spoed voor Jeugd Groningen’. De integrale crisisdienst zal verzorgd worden door vier kernaanbieders aangevuld met inhoudelijke ondersteuning van andere partijen in de schil hier om heen. Partijen zien de crisisdienst als een aanvullende voorziening op de lokale teams en de (reeds geboden) jeugdhulp van jeugdhulpaanbieders. De crisisdienst is zowel een voorziening voor het effectief interveniëren bij een crisis als een gezamenlijk leer- en verbetertraject van gemeenten, lokale teams en jeugdhulpaanbieders. Het integrale crisisteam speelt hierin een centrale rol door kennis en inzicht toe te voegen aan de lokale teams om crises te voorkomen, crises adequaat aan te pakken en te adviseren over de meest gewenste vervolghulp. Hiermee wordt een forse verandering in de jeugdhulp gerealiseerd die bovendien moet leiden tot een kostenbesparing op de uitgaven voor de jeugdhulp.

 

Werkzaamheden/functie-inhoud

De programmamanager Integrale Crisishulp is verantwoordelijk voor het inrichten en waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen, beheersen en toezichthouden op de resultaten van het programma. De programmamanager legt verantwoording af over de resultaten van het programma aan haar opdrachtgevers en andere belanghebbenden. De programmamanager werkt nauw samen met de kwartiermaker/manager Integrale Crisisdienst van de vier kernaanbieders.

 

De volgende kerntaken worden uitgevoerd:

 • mede zorgdragen voor de start van de Integrale Crisisdienst per 1 juli 2020 en de implementatie daarvan aan de kant van gemeenten;
 • het samen met kernaanbieders en vertegenwoordigers van gemeenten uitwerken van de randvoorwaarden voor de samenwerking tussen de lokale basisteams, andere verwijzers dan de lokale basisteams en de integrale crisisdienst en het met partners inregelen van de lerende keten;
 • kunnen schakelen tussen de diverse key-spelers in het veld en zorgdragen voor voldoende draagvlak voor de vervolgstappen bij gemeenten/RIGG (bestuurlijk en ambtelijk), jeugdhulpaanbieders en verwijzers;
 • zorgdragen voor de uitwerking van een voorstel met betrekking tot de programmasturing in afstemming met het Strategisch Opdrachtgeversoverleg (SOO), de Regionale inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en de 4 kernaanbieders, zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande overlegstructuur met betrekking tot de jeugdhulp in Groningen;
 • zorgdragen voor advisering aan het SOO over de opgaven die vanuit de diverse gemeenten noodzakelijk zijn voor de realisatie van de vastgestelde doelen;
 • verantwoording afleggen over de voortgang van het programma aan de gedelegeerd opdrachtgever vanuit het SOO, daarbij ondersteunt door de directeur RIGG.

 

Plek in de organisatie

De programmamanager werkt samen met vertegenwoordigers van gemeenten, RIGG en de (kern)aanbieders aan de realisatie van de integrale crisisdienst en de gestelde doelen. Hij/zij ressorteert hiërarchisch onder het SOO. De functionele aansturing wordt verzorgd door de gedelegeerd opdrachtgever van het SOO, daarbij ondersteunt door de directeur RIGG.

  

Functie eisen

 • helicopterview, verbindend, rolvast, resultaatgericht en doortastend;
 • WO werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met het leiden van complexe programma’s, projecten en processen;
 • actuele kennis van en ervaring met crisiszorg in de jeugd of vergelijkbare trajecten;
 • kennis van en ervaring met de besturing, taak en functie van een gemeente en bij voorkeur met het werken met gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

 

Wij bieden

Een inspirerende en dynamische werkomgeving met een hoog kennisniveau. Het betreft een tijdelijke inzet van 2 tot 3 dagen  per week voor een periode van 6 -9 maanden.

 

Informatie

Voor meer informatie over de functie van programmamanager kan contact worden opgenomen met Heleen Stevenson, telefoonnummer 06-53214039.  

 

Reageren?

Een kernachtige motivering, met CV, kan tot 13 december 2019 gestuurd worden naar rigg.secretariaat@groningen.nl , ter attentie van mevrouw

H. Sheerbahadoersing, directeur RIGG. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 19 december 2019.