(senior) adviseur Milieu en Gezondheid

32-36 uur per week | tijdelijk voor de duur van 1 jaar met kans op een structurele aanstelling

Plaats in de organisatie

De adviseur milieu en gezondheid (AMG) functioneert in het team MMK, dat onderdeel is van de divisie Specialistische Zorg & Veiligheid, onder de verantwoordelijkheid van het hoofd AIZB-SG-MMK-GHOR. Deze valt onder de DPG.

 

Het team

De werkzaamheden van het team Medische Milieukunde (MMK) richten zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt samengewerkt met o.a. de gemeenten in Groningen en de GGD’en en GHOR-regio’s in Noord Nederland en het RIVM. MMK focust hierbij op de burger en wil samen met genoemde partijen bijdragen aan een gezonde en veilige woon- en leefomgeving.

Jij levert een bijdrage aan onderstaande drie werkgebieden

Milieugezondheidsbevordering en -bescherming, jij

 1. Draagt zorg voor afhandeling van meldingen en klachten zelfstandig of na raadplegen van specialistische deskundigen;
 2. Signaleert knelpunten op het gebied van gezondheid en milieu en speelt hier praktisch en beleidsmatig op in;
 3. Geeft gezondheidsadviezen en – voorlichting aan instellingen, groepen en individuen op het gebied van gezondheid en milieu;
 4. Werkt samen met andere deskundigen in Noord-Nederland en draagt bij aan de ontwikkeling van de medische milieukunde;
 5. Bent bereid om in de GAGS pool (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) 24/7 diensten mee te draaien. Indien nodig volg je de opleiding voor GAGS.

Beleidsontwikkeling en advisering op het terrein van gezondheid en milieu, jij

 1. Onderzoekt en vertaalt ontwikkelingen, beoordeelt de effectiviteit van bestaand beleid, doet voorstellen met betrekking tot ontwikkelen of wijzigen van strategisch beleid;
 2. Draagt bij aan oplossingen t.b.v. milieugezondheidsbeleid, ontwikkelt alternatieven en formuleert voorstellen;
 3. Adviseert gevraagd en ongevraagd gemeenten en instellingen op het vlak van gezondheid en milieu.

 

Milieugezondheidsonderzoek, jij

 1. Verzamelt milieu- en gezondheidsgegevens en rapporteert daarover;
 2. Draagt bij aan onderzoeksvragen en analyse van onderzoek;
 3. Initieert onderzoekideeën en schrijft voorstellen voor externe financiering.

 

Wij vragen

 • Een relevante afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen, Milieukunde, Biologie, Toxicologie, Geneeskunde, of vergelijkbaar;
 • Kennis en ervaring op het gebied van milieu in relatie tot gezondheid;
 • Kennis van de toxicologie;
 • Kennis op het gebied van risicocommunicatie;
 • In het bezit van rijbewijs B.

 

Competenties

Samenwerken |Je bent in staat om met verschillende disciplines en externe partners samen te werken.

 

Flexibel | Je kunt er goed tegen als je gestoord wordt voor ad-hoc vragen tijdens je dagelijkse werkzaamheden.

 

Initiatiefrijk | Je signaleert kansen en handelt ernaar. Je durft daarbij nieuwe wegen in te slaan. Je bent in staat problemen of belemmeringen te signaleren en op te lossen.

 

Omgevingsbewust | Je bent op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelen. Je benut deze kennis voor je eigen functie of organisatie. Je hebt gevoel voor maatschappelijke en politieke trends.

wij bieden

Een tijdelijke aanstelling die na goed functioneren na een jaar omgezet wordt in een vaste aanstelling. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris van de (senior) adviseur milieu en gezondheid minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (niveau 12).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Peter Jorna, hoofd MMK, tel.nr. 0503674071.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met woensdag 25 september 2019

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern opengesteld, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne vacatures worden opengesteld voor: medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente Groningen; (oud-) medewerkers die op basis van het ARG een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7 en 10A/D ARG); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente); SW-personeel; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers < 30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer