Hoofd Openbare Orde & Veiligheid (OOV)

Per 1 oktober 2019 | Tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op een structurele aanstelling | 1,00 fte

De Concernstaf is de staf van de Concerndirectie en het College.

Zij vormt een kern, bestaande uit: Bestuursondersteuning & Strategie, Openbare Orde en Veiligheid (OOV), Stadsdeelscoördinatie en Actiecentrum Veiligheid en Zorg, die samenwerkt met de gehele organisatie.

 

Ook is de Concernstaf samen met het ruimtelijk en het sociaal-maatschappelijke domein verantwoordelijk voor stedelijke visieontwikkeling en de vertaling daarvan in beleidsmatige en financiële prioriteiten. De rol van de Concernstaf is adviserend, verkennend, richtinggevend, signalerend, verbindend, regisserend en coproducerend.

 

Binnen de Concernstaf zoeken wij, voor team Openbare Orde en Veiligheid (OOV),

een Hoofd Openbare Orde en Veiligheid.

 

Veiligheid staat hoog op de agenda van gemeente Groningen. Het team OOV ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn wettelijke bevoegdheden op het gebied van veiligheid. Zij adviseert de burgemeester op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid en werkt hierin nauw samen met de verschillende veiligheidspartners.

 

Het team voert de regie op de beleidsontwikkelingen en uitvoering daarvan en treedt regelmatig op als projectleider. Belangrijke thema’s zijn onder meer versterking van de veiligheidsketen, verbinding op zorg en veiligheid en ondermijning.

Het werk kenmerkt zich door dynamiek, flexibiliteit en toewijding. Iedere adviseur heeft een eigen portefeuille en er wordt naar brede inzet op verschillende dossiers gestreefd. Het team bestaat uit 15 gedreven professionals.

 

Jij

 • Geeft leiding aan het team Openbare Orde en Veiligheid. Dit doe je resultaat- en ontwikkelingsgericht.
 • Geeft professioneel vertrouwen en ruimte in combinatie met duidelijke verwachtingen over verantwoordelijkheden en gewenst gedrag.
 • Weet met een overkoepelende blik prioriteiten te stellen, durft besluiten te nemen en weet anderen te overtuigen.
 • Bent eerste adviseur en aanspreekpunt voor de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Je adviseert de burgemeester over dossiers en thema’s met een hoge complexiteit.
 • Bent een gezaghebbende gesprekspartner, zowel binnen de organisatie als voor onze partners.
 • Bent verantwoordelijk voor de realisatie van de aan het team opgedragen taakstellingen en bewaakt de voortgang en resultaten van het team.
 • Rapporteert daarover aan de burgemeester en adviseert over mogelijke verbeteringen in de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.
 • Bent een stevige persoonlijkheid die tegelijkertijd over soepelheid beschikt en met gezag optreedt.
 • Bent een verbinder en een netwerker.
 • Volgt nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze zo nodig in de ontwikkeling van de medewerker.

 

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau
 • Aantoonbare werkervaring en kennis van het domein openbare orde en veiligheid
 • Een energiek en proactieve werkhouding
 • Ervaring in het werken op een bestuurlijk en politiek gevoelig beleidsterrein in een dynamische omgeving
 • Managementervaring op strategisch/tactisch niveau

 

Competenties

Leidinggeven | Sturen op gedrag en resultaat en het nemen van verantwoordelijkheden hiervoor.

 

Stressbestendigheid | Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises.

 

Flexibiliteit | Aanpassen van de eigen stijl, benadering en gedrag aan wisselende eisen en omstandigheden.

 

Resultaatgericht handelen | Resultaten helder en concreet benoemen en het bewaken van de voortgang.

 

Communiceren | Ideeën, meningen, voorstellen en informatie van anderen ontvangen en aan anderen overdragen in voor de ontvanger begrijpelijke taal, geschrift, gebaren en non-verbale signalen. 

 

Samenwerken | Zich actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.984,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 13, Tactisch Leidinggevende I).

 

Informatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Diana Starmans, gemeentesecretaris, via secretariaat GMT 050-3677820, en na 12 augustus 2019 via 06-20341883.

Voor informatie over de functie, kun je contact opnemen met Sandra van ’t Hooge, hoofd OOV, via 06-15909957.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 01 september 2019. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern opengesteld, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne vacatures worden opengesteld voor: medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente Groningen; (oud-) medewerkers die op basis van het ARG een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7 en 10A/D ARG); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente); SW-personeel; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers < 30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

 

Solliciteer