GGD'er in de buurt

Tijdelijk t/m 31-12-2020 | 24 uur per week

 

 

Wat kun jij daarin betekenen?                       

                    

Als GGD’er in de buurt werk je als verbindingsofficier op het snijvlak van Zorg en Veiligheid.  Je gaat zo snel mogelijk op de persoon met zorgelijk/verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de GGD ‘er in de buurt, samen met (zorg)ketenpartners, welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

Je voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de coördinatoren Zorg en Veiligheid en OGGz  van de gemeente Westerkwartier.

Je werkt daarbij nauw samen met alle partners in het sociaal domein. Het gaat hierbij om diverse soorten instellingen in het domein van dienst,- hulpverlening en politie.

Het doel is de frequentie  en de ernst van (escalerende) overlastsituaties terug te dringen. Vroegsignalering en preventie zijn hierin kernwoorden.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair OGGz team van de GGD en werkt samen     met het regioteam in het Westerkwartier.

 

Functie-inhoud: 

 • Neemt vanuit de netwerkpartners zorgmeldingen aan en gaat erop af.
 • Werkt nauw samen met het team Mens en Gezin en openbare orde en veiligheid van de gemeente Westerkwartier.
 • Bevordert de samenwerking tussen de instellingen.
 • Draagt de visie op het sociaal domein Westerkwartier uit en hanteert deze visie als uitgangspunt bij alle werkzaamheden.
 • Onderhoudt het contact met netwerkpartners.
 • Signaleert knelpunten in de samenwerking tussen organisaties en maakt deze bespreekbaar en schaalt zo nodig op.
 • Zorgt voor een periodieke rapportage t.b.v. de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen de GGD en de gemeente Westerkwartier.

 

Competenties

Naast onze kernwaarden verbindend, verantwoordelijk en vernieuwend is het van belang dat je over de volgende kerncompetenties beschikt:

 

Klantgericht en communicatief vaardig | Om de functie goed uit te kunnen voeren  is het belangrijk om snel en laagdrempelig een professionele relatie op te bouwen met de samenwerkingspartners die gebaseerd is op een betrouwbaar fundament. Je bent een netwerker.

 

Flexibel en inventief | De praktijk van de GGD ‘er in de buurt vraagt om een persoon die zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe situaties en in staat is om prioriteiten te stellen op basis van een professionele afweging.

 

Daadkrachtig en doelgericht | Binnen de praktijk van de uitvoering van de taken is daadkrachtig optreden noodzakelijk. Soms is er sprake van tegengestelde belangen. Dit vraagt eveneens om een daadkrachtige en doelgerichte houding om adequate besluiten te kunnen nemen.

 

Functie eisen:

 • HBO-V opleiding met specialisatie GGz.
 • Kennis van psychiatrie, verslaving, somatiek en licht verstandelijke beperkingen en kunnen omgaan met de doelgroep personen met zorgelijk/verward gedrag.
 • Denken vanuit een breed perspectief (positieve gezondheid) en in staat zijn procesinterventies te plegen.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en bent opgewassen tegen de druk die van regelgeving en bureaucratische procedures uitgaat.
 • Netwerker die kan werken in een multidisciplinair verband met tactische kwaliteiten en die voortdurend wil verbinden (verbindingsofficier).
 • Kennis van het sociaal domein.
 • Een goede kennis van de (lokale) sociale kaart.
 • Je hebt een open kijk op de samenleving en je hebt inzicht in de effecten die maatschappelijke ontwikkelingen op welzijn en gezondheid van inwoners kunnen hebben.
 • Inventief, initiatiefrijk en flexibel; flexibele werkinstelling, zowel t.a.v. werkinhoud als werktijden.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 

In bezit van rijbewijs en auto.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3805,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functionele schaal 9).

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 21 juni 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 juli 2019.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern opengesteld, waarbij voorrangs- en interne kandidaten, van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne vacatures worden opengesteld voor: medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente Groningen; (oud-) medewerkers die op basis van het ARG een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7 en 10A/D ARG); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente); SW-personeel; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers < 30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer