Projectleider/procesbegeleider uitvoeringsprogramma

Duurzaamheid, kwaliteit en minder kwetsbaarheid

In het huidige Bestuursakkoord 2.0 willen de partijen meer nadruk leggen op duurzaamheid, kwaliteit en vermindering van (personele) kwetsbaarheid. Ook maakt het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie  (DPRA)  onderdeel uit van de samenwerking.

Samenwerking

De samenwerking richt zich, naast inhoudelijk thema’s binnen de sector water en riolering, op de verkenning van de mogelijkheden om de sector toekomst bestendig te maken. Steeds complexere vraagstukken en een dalend personeelsaanbod met technische achtergrond vragen om een gepast antwoord. De projecten cluster HRM uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 draait om de vraag of en hoe gemeenschappelijke inzet van personeel hier aan kan bijdragen. De resultaten van deze projecten zijn richtinggevend voor de discussie hoe de samenwerking er na 2020 uit gaat zien.

Naar wie zijn wij op zoek?

Ben jij de project/procesbegeleider voor het begeleiden van projectteams in het kader van het uitvoeringsprogramma Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen 2017-2020. Ben jij een allround senior project-/procesleider met meerdere jaren ervaring? Ga jij integraal de verantwoordelijkheid voor een deel van de projecten uit uitvoeringsprogramma 2017-2020 drageb? De kandidaat die wij zoeken heeft inhoudelijke affiniteit met HRM en Bedrijfsvoering.

Hoe ziet jouw opdracht eruit?

De opdracht omvat het afronden van een aantal projecten uit de cluster HRM van het uitvoeringsprogramma en het mede richting geven aan de samenwerking in de periode na het huidige regionale bestuursakkoord.

Ervaring leert dat de noodzakelijke inzet ligt tussen 100 en 150 uren per kwartaal en is variabel in te richten. Dit is afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt.

Wat verwachten wij van de project/procesbegeleider?

De project/procesbegeleider

 • Begeleidt mede het proces waarin strategisch vorm en inhoud wordt gegeven aan de samenwerking na 2020;
 • Heeft visie op HRM en bedrijfsvoering en weet daarmee het goede gesprek over de strategie van de samenwerking te voeren, te prikkelen en te voeden;
 • Begeleidt de afronding van een aantal projecten uit het huidige uitvoeringsprogramma;
 • Organiseert, daagt uit, brengt bijeen, verantwoordt en zorgt voor vastlegging resultaten;
 • Heeft een proactieve stijl van proces- en projectsturing, is energiek, stimulerend, communicatief sterk en in staat samenwerking tussen organisaties te bevorderen;
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het gewenste eindproduct en b
 • Verzorgt eventuele opdrachtverlening, voortgangsbewaking en afwikkelingvan de overeenkomsten met externe adviseurs.

Welke competenties horen bij deze functie?

Om de taak op een goede wijze te kunnen vervullen is ruime ervaring  gewenst met projectmatig werken vanuit een procesgerichte aanpak. Daarnaast heb je ervaring met de aansturing van externe adviseurs. Hiervoor zijn de volgende competenties en posities van belang:

Ten aanzien van je procesvaardigheden en positie verwachten wij dat je:

 • onafhankelijk bent;
 • vertrouwen geniet van alle partijen;
 • de kwaliteiten weet in je team en de individuele deelnemers optimaal aanspreekt;
 • door alle partijen gedragen project/proces resultaat weet te realiseren. Weet om te gaan met verschillen. Oog heeft voor verandering en wat dit betekent voor partijen in de samenwerking;
 • inhoudelijk en emotionele argumenten weet te herkennen, bespreekbaar maakt en een heldere plek te geeft in het projectresultaat;
 • goed kan luisteren en interactie tussen mensen stimuleert;
 • goed opereert in een omgeving waarin hij niet over machtsmiddelen beschikt;
 • beschikt over een bescheiden persoonlijkheid en zich dienstbaar opstelt aan het proces.
 • Resultaatgericht handelen vinden we ook belangrijk
 • Je stelt meetbare doelen en prioriteiten op en bent vasthoudend in het bereiken van de resultaten. Je bent vasthoudend en weet doelen te realiseren ondanks tegenslag of kritiek.

In de samenwerking

Zorg je ervoor dat het te behalen resultaat wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Initiatief nemen

Je levert ongevraagt bijdragen. Je initieert actief in groepen en/of samenwerkingsverbanden en zet je actief in voor de samenwerking. Je gebruikt kansen op effectieve wijze.

Omgevingssensiviteit

Je past je gedrag situationeel aan in de omgang met andere normen, waarden en gedragscodes en weet verhoudingen tussen de diverse partijen op de juiste wijze in te schatten. Je signaleert trends en anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen en ontplooit initiatieven.

Klantgericht handelen

Je leeft je actief in algehele samenwerkingen en herkent (on)uitgesproken wensen/klachten en ontwikkelt samen oplossingen.

Welk opleidingsniveau past bij deze functie?

HBO/ Academisch niveau met ruime ervaring op het gebied van project-, procesmatig- en/of programmatisch werken.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

Deze positie staat in de eerste instantie alleen open voor kandidaten in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Ommen, Hardenberg, WMD en waterschap Vechtstromen. Zijn er geen geschikte kandidaten dan komen uitzendkrachten, gedetacheerden en WIW-ers in beeld (tweede categorie).  

Je reactie (curriculum en beknopte motivatie) kun binnen twee weken na publicatie uploaden via de site www.vooruitindrenthe.nl.

De gesprekken vinden plaats met het programmateam.

Wil je meer informatie?

Voor verdere informatie, bijvoorbeeld over Bestuursakkoord 2.0, het Uitvoeringsprogramma, de clusters en de projectplannen 2017-2020 kun je je wenden tot:

Gerard Hoogerkamp 0591-689059 g.hoogerkamp@emmen.nl

Wiely Luttmer 06- 2589769 w.luttmer@vechtstromen.nl