Clusterdirecteur Dienstverlening bij Gemeente Eemsdelta in Appingedam

1. Gemeente Eemsdelta

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL-gemeenten en Werkplein Fivelingo. Een nieuwe naam en een nieuwe situatie. Maar met de vertrouwde kwaliteiten! Eemsdelta is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In de gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een nuchtere gemeente, die naar elkaar omkijkt en samen de handen uit de mouwen steekt. Eemsdelta koestert de unieke kenmerken van de voormalige gemeenten, maar heeft ook diverse grote maatschappelijke uitdagingen waaronder de aardbevingsproblematiek.

Eemsdelta wil een gemeente zijn:
- Die goed toegankelijk is voor iedereen die haar nodig heeft.
- Waar goede initiatieven van inwoners worden aangemoedigd en zo mogelijk ook uitgevoerd.
- Waar je met je collega's aan innovatieve en duurzame oplossingen werkt.
Haar kernwaarden hierbij zijn: Aantrekkelijk, Betrouwbaar, Dichtbij, Innovatief en Samen

Plaats in de organisatie
Als clusterdirecteur Interne- en Externe Dienstverlening vorm je samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de concerncontroller, de directiesecretaris en je collega- clusterdirecteuren (Fysieke Leefomgeving & Economie en Mens & Maatschappij) de concerndirectie van de organisatie. Het concernbelang staat bij jou voorop.


2. Functie
Je geeft leiding aan het cluster Interne- en Externe Dienstverlening, dat bestaat uit 7 verschillende teams (met teammanagers) binnen het brede werkveld van de interne én externe dienstverlening: Klant Contact Centrum, Communicatie, bestuurssecretariaat en gebiedsregie, Facilitair en ondersteuning, Juridisch en inkoop, P&O, Financiën en Informatievoorziening. Een nieuwgevormd cluster met mooie ontwikkelopdrachten en uitdagingen. Binnen de verschillende teams wordt volop gewerkt aan het op orde krijgen van de basis en ook al met een stuk doorontwikkeling. Eemsdelta heeft goede dienstverlening richting inwoners, ondernemers en bezoekers hoog in het vaandel staan. Het uitganspunt hierbij is, dat de dienstverlening toegankelijk en inzichtelijk is op basis van de denkwijze van buiten naar binnen: op het laatste tevredenheidsonderzoek scoort Eemsdelta een 8,5.

Een belangrijk speerpunt is de uitrol van een intern- en extern dienstverleningsconcept waarbij het concept van business partner voorop staat. Je verbindt je externe blik aan de interne dienstverlening en maakt continu de vertaalslag om de juiste verbindingen te leggen en de dienstverlening optimaal in te zetten. Op veel gebieden moet nog (verdere) harmonisatie plaatsvinden en vanwege de zorgwekkende financiële positie van de gemeente sta je ook voor de nodige financiële uitdagingen.

Je stuurt op samenhang en (cluster)resultaten binnen en tussen de teams, je bent verantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering binnen het cluster. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het eigen cluster, maar verliest de samenhang met de andere clusters niet uit het oog. Je signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en organisatie breed niveau en bent waar nodig aanspreekpunt voor het college.


3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt strategische visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en draagt deze actief uit; uitgangspunt hierbij is het bouwen van een robuuste en tegelijkertijd wendbare en professionele organisatie;
 • Je stuurt op hoofdlijnen, effecten en resultaten en hebt een sterke oriëntatie op de samenleving;
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en bewaakt de integraliteit van het cluster Interne- en Externe Dienstverlening;
 • Je geeft invulling aan het clusteroverleg (MT) in afstemming met de teammanagers;
 • Je zoekt actief de samenwerking en verbinding met het bestuur, organisatie en samenleving, waarbij je je bewust bent en rekening houdt met de verschillende rollen van de overheid;
 • Je hebt zicht op het strategisch beleid en organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan de scope van je eigen cluster;
 • Je fungeert als 'drager' van de uitgangspunten van 'Eemsdelta dichtbij' met als leidraad de kernwaarden van de organisatie en zorg je voor de verdere doorvertaling hiervan binnen de organisatie;
 • Verantwoordelijkheden in de organisatie liggen laag. Vanuit jouw rol toon je verbindend, faciliterend en integrerend leiderschap waarbij er ruimte is voor ideeën en professionaliteit van de medewerkers, je stuurt leidinggevenden op de ontwikkeling van (de verantwoordelijkheid van) medewerkers en organisatie;
 • Je bent in staat om op basis van de opgave verschillende sturingsinstrumenten in te zetten (opgavegericht, programmatisch, gebiedsgericht, reguliere gemeentelijke processen);
 • Je redeneert en opereert vanuit het concernbelang;
 • Vanuit jouw rol binnen de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.


4. Profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, met een opleiding in bijvoorbeeld bedrijfskundige richting;
 • Ruime ervaring op (eindverantwoordelijk) strategisch niveau met brede aandachtsgebieden en bedrijfskundige blik;
 • Dienstverlening en samenwerking zit in je genen, maar je verliest een stukje zakelijkheid niet uit het oog;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met diverse bedrijfsvoeringsonderdelen;
 • Je hebt relevante ervaring in een veranderende organisatie.


5. Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor organisatie verhoudingen;
 • Je bent communicatief vaardig en in staat om in complexe situaties overzicht te houden en op adequate manier te handelen;
 • Je bent resultaatgericht, maar verliest de menselijke maat niet uit het oog;
 • Je bent van nature een verbinder en een bouwer, je zet mensen in op hun kwaliteiten en talenten;
 • Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen, bent benaderbaar en staat open voor initiatieven van anderen, mensen luisteren naar je en je weet zaken voor het voetlicht te brengen.


6. Gemeente Eemsdelta biedt jou...

…een uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamische omgeving met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; Een passend salaris dat recht doet aan jouw ervaring, opleiding en inzet; maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 14 CAO Gemeenten, ); Een dienstverband voor 36 uur per week en afhankelijk van je huidige dienstverband worden afspraken gemaakt over de vorm en duur van het dienstverband; Eemsdelta biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget (IKB).

Via de onderstaande sollicitatiebutton kun je je interesse kenbaar maken voor deze functie

Solliciteren

Bij vragen kun je contact opnemen met Nienke Rooda van BeljonWesterterp op telefoonnummer 06-29159797