Voorzitter/Lid Algemene Commissie Bezwaarschriften (per 1-4-22)

Bezwaarschriftencommissies
Tegen besluiten van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen worden jaarlijks gemiddeld 120 bezwaarschriften
ingediend. De bezwaarschriften worden in een maandelijkse zitting behandeld. De Algemene Commissie Bezwaarschriften (ACB)
brengt hierna advies uit. Het gaat hier om de zogeheten algemene besluiten. Uitgezonderd zijn de besluiten over de
Participatiewet, belastingen en heffingen en personele zaken. De nadruk ligt op besluiten in de sfeer van het Omgevingsrecht en
de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook besluiten over gehandicaptenparkeer-kaarten, subsidies en APV gerelateerde zaken
komen aan de orde.


De ACB is belast met de voorbereiding (horen en adviseren) van beslissingen op bezwaar van bovengenoemde bezwaarschriften
binnen de gemeente. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De zittingsduur van de commissie is in
principe 6 jaar, met mogelijkheid tot 1 keer herbenoeming.


Wij vragen
U hebt een kritische en onafhankelijke geest. U hebt affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur op plaatselijk
niveau, maar geen directe binding of directe betrokkenheid met het gemeentebestuur van de gemeente Assen.


U functioneert op academisch werk- en denkniveau. U beschikt u over goede sociale- communicatieve- en analytische
vaardigheden. Tevens heeft u kennis van bestuursrecht en/of ervaring met het behandelen van bezwaarschriften op de gebieden
behorend bij de algemene kamer.


U bent gemiddeld één dagdeel per maand beschikbaar voor de hoorzittingen. De hoorzittingen vinden op de dinsdag plaats vanaf
16.30 uur. Er wordt gewerkt met een jaarrooster. Ervaring met de behandeling van bezwaarschriften is een pré.

Competenties

  • Analytisch vermogen;
  • Inlevingsvermogen;
  • Mondelinge communicatie.

Vergoeding
De vergoeding gebeurt op basis van twee keer de norm per hoorzitting (niet per zaak) zoals die door het ministerie is vastgesteld.
Deze vergoeding wordt jaarlijks in de Circulaire opnieuw vastgesteld door het ministerie. Voor 2021 betreft dit € 107,33.
Daarnaast worden de reiskosten vergoed.


Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer H.A. Vriezema, lid van de
bezwaarschriftencommissie Assen via het nummer 06 21 99 46 97 of via havriezema@hetnet.nl.


Geïnteresseerd?
Heb je interesse? Reageer dan voor 24 september 2021 via Vooruit in Drenthe:
https://vacatures.vooruitindrenthe.nl/organisatie/178”.

Contactpersoon sollicitatie & vacature
H.A. Vriezema | Lid Bezwaarschriftencommissie
Telefoon: 06 21 99 46 97
E-mail: havriezema@hetnet.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.