Strategisch Adviseur

Bij de gemeente Assen werken we aan een flexibele en wendbare organisatie om succesvol en toekomstbestendig te zijn en te blijven.
De strategisch adviseur draagt hieraan bij door de ontwikkelingen op de lange termijn te vertalen naar opgaven voor de gemeente Assen.

Team

De Strategisch adviseur is onderdeel van het team Bestuurs- en Directie-ondersteuning (BDO). Binnen BDO heeft de Strategisch adviseur een zelfstandige rol richting het college, CMT en beleidsontwikkeling. De rol van Strategisch adviseur is nieuw bij de gemeente Assen, waarbij de te werven Strategisch adviseur volgens de huidige plannen in de toekomst nog twee collega Strategisch adviseurs krijgt.

Jouw competenties

 • Visie: Neemt afstand van de dagelijkse praktijk; concentreert zich op hoofdlijnen en beleid op de lange termijn. Combineert omgevings-factoren met eigen inzicht en draagt dit uit in de organisatie. Is goed op de hoogte van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Doorziet de positie van de organisatie en vertaalt die naar strategische organisatie toekomstbepalende keuzen met oog voor de lange termijn;
 • Omgevingsbewustzijn: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar de eigen organisatie;
 • Verbinden: Je krijgt anderen mee in veranderingen door op weerstanden in te gaan en daar een positieve draai aan te geven. Hierdoor toon en creëer je begrip. Je kunt op verschillende niveaus communiceren waarbij je anderen overtuigt door zaken helder uit te leggen;
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken. Bij belangentegenstellingen ben je in staat om anderen voor jouw standpunt te winnen door van stijl te wijzigen of bezwaren te verkennen, waardoor een win-winsituatie ontstaat;
 • Professioneel: Zet vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, rekening houdend met verschillende belangen. Werkt samen en komt afspraken na. Neemt vlot nieuwe ontwikkelingen in zich op en zet zowel intern als extern zijn/haar deskundigheid op de juiste wijze in. Denkt breed in het bedenken van oplossingen, signaleert trends en kansen, informeert en stimuleert.

Jij

We onderscheiden 4 rollen in de functie:

 • Verkenner
  Als verkenner weet je welke ontwikkelingen spelen op Europees, landelijk en regionaal niveau en vertaalt deze naar kansen voor onze gemeente. Je stelt toekomstverkenningen en scenariostudies op. Je zoekt de inhoudelijke randen van domeinen en vraagstukken op en verruimt op deze manier de blik van de organisatie. Je draagt bij aan het opstellen van een coalitieakkoord en een collegeprogramma. Als verkenner inspireer en prikkel je wethouders en het CMT en je daagt hen uit, zodat zij tot nieuwe inzichten kunnen komen. Door constructief tegenwicht te bieden, help je hen de gewenste koers te bepalen en vast te houden.
 • Verbinder
  Als verbinder versterk je de externe oriëntatie door bij te dragen aan het creëren van (nieuwe) netwerken tussen de organisatie en de buitenwereld en door het onderhouden van contacten met inwoners, bedrijven en relevante stakeholders. Op deze manier kunnen nieuwe initiatieven uitgelokt of gefaciliteerd worden. Je draagt bij aan het doorbreken van verkokering door verbindingen te leggen tussen teams disciplines of domeinen. Je zoekt ook verbinding met de organisatie door aan te sluiten bij de organisatieontwikkeling en de andere strategische bedrijfsvoeringsadviseurs.
 • Verkondiger
  Als verkondiger heb je een sterke bestuurlijke en politieke oriëntatie. Je zorgt voor het vergroten van het draagvlak van de ambities uit het coalitieakkoord. De strategische doelen leg je vast in een strategische agenda en je bewaakt de uitvoering van deze agenda. Je adviseert het CMT en het college op voorgenomen beleid of potentiële politieke valkuilen.
 • Verzorger
  Als verzorger lever je een bijdrage aan een uitvoeringsprogramma dat laat zien hoe concreet invulling wordt gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Op deze manier wordt het draagvlak in de organisatie voor het bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie vergroot. Daarnaast bewaak je de strategische en integrale lijn in op te stellen beleid.

Wij vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau en meerjarige ervaring met veranderopgaven;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een strategisch adviesfunctie;
 • Ervaring met het werken in een bestuurlijke context;
 • Kennis van en ervaring met veranderkunde;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent nieuwsgierig, breed geïnteresseerd en flexibel;
 • Capaciteit om lange termijnontwikkelingen te vertalen naar kansen voor onze gemeente;
 • Sterk in het opbouwen van netwerken en deze in te zetten om doelstellingen te bereiken.

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.872,-  bruto per maand (functieschaal 12) op basis van een fulltime dienstverband
  (36 uur);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkregeling, een ruim opleidingsbudget en doorgroeimogelijkheden;
 • Individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent voor o.a. fiets en fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met een werkweek van 36 uur met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst.

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Reageer dan vóór 17 januari 2022 via Vooruit in Drenthe:

https://vacatures.vooruitindrenthe.nl/organisatie/178.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern, binnen de samenwerkingsverbanden en extern opengesteld. Bij de selectie van kandidaten handelen wij volgens onze selectieprocedure waar bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang hebben.

Contactpersoon sollicitatie:

HR-adviseur - Pieter Nieman, bereikbaar op telefoonnummer 140592 of via email p.nieman@assen.nl.

Contactpersoon vacature:

Teammanager - Damy Colon, bereikbaar op telefoonnummer 140592 of via email d.colon@assen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.