Procesregisseur Jeugd en Veiligheid

Ben jij een ervaren procesregisseur die integrale samenwerking op het snijvlak van jeugdzorg en veiligheid kan vormgeven en regisseren? Dan zoeken we jou!

Steeds meer kwetsbare jongeren en jongvolwassenen raken betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Er is een toename van ernstige delicten, een toename in het dragen van (vuur)wapens en in het verhandelen van drugs. We willen investeren in een brede domein overstijgende preventieve aanpak die moet voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit.

In onze gemeente hebben wij ook te maken met jeugdgroepen die overlast veroorzaken en waarbij (signalen van) onveiligheid en/of criminele activiteiten aan de orde zijn. Hierbij zien we een verschuiving in leeftijd, steeds jongere kinderen raken betrokken bij deze activiteiten.

Om hierin de verbinding te maken en te werken aan samenwerking op deze thema’s is de gemeente Assen op zoek naar een procesregisseur Jeugdzorg en Veiligheid.

Team

Je komt te werken in het team Sociaal Domein Kwaliteit. Dit team is één van de drie teams van het Sociaal Domein naast Sociaal Domein Binnen en Sociaal Domein Buiten. Samen zijn deze drie teams verantwoordelijk voor de dienstverlening in het Sociaal Domein op het gebied van Jeugd, WMO, Leerplicht en RMC. Het team Kwaliteit kan worden gezien als het bedrijfsbureau voor de andere teams binnen de uitvoering van het Sociaal Domein. Denk aan het verbeteren van werkprocessen, juridische kwaliteit, cliëntervaringsonderzoeken & monitoring, contract- & kwaliteitsmanagement, interne controle & auditing en uitvoeringsbeleid. In dit team werken ongeveer 26 medewerkers.

In deze functie werk je nauw samen met de Indicatiestellers en Casemanagers Jeugd (ca. 16 medewerkers). Op dit moment zijn we bezig om een agenda op te stellen over onze dienstverlening binnen de uitvoering van het Sociaal Domein. We willen de werkwijze binnen de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein versterken. Op basis van deze agenda zou de indeling van de teams en de functie-invulling kunnen veranderen. De agenda is in februari klaar en wordt in 2023 uitgevoerd.

Jouw competenties

 • Verbinden: jij zoekt en creëert verbinding binnen en buiten de organisatie en zorgt voor kennisuitwisseling;
 • Resultaatgericht: je richt je op het realiseren van resultaten en toont je hierin gemotiveerd en vasthoudend. Je weet denken, durven en doen op de juiste manier te combineren;
 • Flexibel: jij kan je gemakkelijk aanpassen aan de omgeving en aan de vragen die op je afkomen. Ook hecht jij geen waarde aan standaard werktijden.

Jij

We zoeken een procesregisseur Jeugd en Veiligheid die:

 • kan zorgen voor integrale afstemming met interne en externe samenwerkingspartners op het gebied van jeugdoverlast;
 • de functie verder kan doorontwikkelen en vormgeven;
 • de verbinder is tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau;
 • samen met Hoogeveen trekker is van de Drentse pilot voor het inrichten van een regionale aanpak jeugd en veiligheid;
 • samen met de samenwerkingspartners overlast gevende jeugdgroepen in beeld brengt;
 • voorzitter en doorontwikkelaar is van de Jeugd en Overlast Tafel Assen (JOT);
 • zorgt voor een vroegtijdige en integrale aanpak van jeugdoverlast;
 • als verbinder kan samenwerken met de verschillende afdelingen binnen de gemeente: team Sociaal Domein, team Openbare orde en veiligheid, Handhaving en team Ontwikkeling en Advies en kan zorgen voor kennisuitwisseling;
 • het college van B en W en het management van de betrokken afdelingen kan adviseren in zaken op dit terrein.

De volgende zaken liggen er voor de komende periode:

 • Verbinding veiligheidsbeleid en integraal jeugdbeleid tot stand brengen met beleidsadviseur Zorg, Jeugd en Openbare Orde en Veiligheid;
 • Beleidskader ontwikkelen rondom jonge aanwas, ondermijnende criminaliteit en jeugdoverlast;
 • Uitwerking aanpak ter voorkoming van escalatie (AVE);
 • Aansluiten bij regionale en landelijke aanpak;
 • Zorgen voor goede registratie en gegevensuitwisseling binnen de mogelijkheden van de AVG en de WAMS.

Wij vragen

 • HBO +/academisch werk- en denkniveau;
 • Inzicht in en kennis van de gemeentelijke keten- en netwerkstructuur;
 • Inzicht in en kennis van betrokken zorgorganisaties en hun processen;
 • Kennis van bestuurlijke en politieke processen bij lokale, provinciale en landelijke overheden;
 • Je bent een aanjager: verbinden, motiveren, daadkrachtig optreden gaat je goed af;
 • Je bent een teamspeler en kunt goed netwerken;
 • Inzicht in en kennis van jeugd-, gezins- en systeemproblematiek, opgroei- en opvoedproblemen en fase-gerelateerde problematiek;
 • Inzicht in en kennis van ondermijnende criminaliteit, jonge aanwas, justitiële trajecten en het domein van het zorg en veiligheidshuis.

Wij bieden

 • Een uitdagende functie op het snijvlak van jeugd en veiligheid waarbij je acteert op verschillende plekken binnen en buiten de organisatie;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.372,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een fulltime dienstverband
  (36 uur);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een thuiswerkregeling, een ruim opleidingsbudget en doorgroeimogelijkheden;
 • Individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent voor o.a. fiets en fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden met een werkweek van 32-36 uur met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst.

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Reageer dan voor 4 februari 2023 via Vooruit in Drenthe:

deze link https://www.vooruitindrenthe.nl/organisaties/42fc974b-72f2-4b81-b106-cd8f26ff1bfd

Deze vacature wordt gelijktijdig intern, binnen de samenwerkingsverbanden en extern opengesteld. Bij de selectie van kandidaten handelen wij volgens onze selectieprocedure waar bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang hebben.

Contactpersoon vacature

Teammanager Sociaal Domein Kwaliteit - Nicky Pasché, bereikbaar via telefoonnummer 06-22558296 of email: n.pasche@assen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.