Omgevingsregisseur 2fte

Team PGGW heeft 2 Omgevingsregisseurs nodig, die de wijkaanpak in Assen voortvarend vorm en inhoud weten te geven.

Netwerkorganisatie en wijkgericht werken

De gemeente Assen kiest er voor om haar rol in de samenleving te vervullen door middel van een netwerkorganisatie. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met haar inwoners, de bedrijven en instanties, die bijdragen leveren aan het algemeen maatschappelijk nut en het handhaven van de openbare orde en vrede in de gemeente. Bestuurders en medewerkers van de gemeente nemen daarvoor deel aan allerlei netwerken, waarin zij de medespelers (actoren) ontmoeten.

Mede door de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024, die de gemeente verplicht om een omgevingsvisie te ontwikkelen en die te vertalen in omgevingsplannen, is het nodig om de vele contacten en informatie op dit gebied te regisseren. De gemeente heeft hiervoor Omgevingsregisseurs nodig, die het geheel overzien en sturing kunnen geven aan de gesprekken en informatie-uitwisseling, zodat tijdig besluiten tot stand kunnen komen, die gedragen worden door de samenleving. Een Omgevingsregisseur wordt gekoppeld aan een of meer wijken van de gemeente Assen, dichtbij de inwoners, de plek waar veel zaken samen komen. De wijkaanpak raakt bijna alle domeinen in de organisatie en daarom is er een sterke verwevenheid met de lijnorganisatie en de programma's, projecten en/of opgaven in de organisatie.

Team Projecten en gebiedsgericht werken (PGGW)

Je maakt deel uit van team PGGW, in het bijzonder het subteam Gebiedsgericht werken onder leiding van de Teammanager, Ronald de Lange. Je naaste collega’s zijn o.a. de andere Omgevingsregisseurs, Programmamanagers en Teammanagers in de lijnorganisatie. Daarnaast werk je samen met Wijkcoördinatoren, Beleidsadviseurs van het Team Ontwikkeling & Advies en heb je te maken met de betrokken (wijk)wethouders. Je werkt dus niet met één team, maar afhankelijk van de opgave met steeds wisselende teams en jij bent daarin steeds de spil.

Jouw taken

De wijkaanpak is een stevige opgave waar je als Omgevingsregisseur op moet sturen. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van (inhoud en proces) wijkonderzoek naar wijkbeeld en vervolgens van analyse naar agenda en uitvoeringsplan. Je stuurt op de gestelde doelen binnen een bepaald gebied. Op een vernieuwende en toekomstbestendige manier geef je invulling aan het data gestuurd wijkgericht werken in één of meerdere wijken. Je gaat met vrijheid en verantwoordelijkheid aan de slag in de toegewezen wijk(en) en bouwt een netwerk op met bewoners, maatschappelijke partners, bedrijven en andere betrokken partijen.

Samen slaan jullie de handen ineen voor een daadkrachtige aanpak van de opgaven in de wijk. Je bundelt daarbij effectief de krachten, om zo te zorgen voor de beste oplossingen. Denk daarbij aan een integrale aanpak van overlast, samen met de politie, woningbouwcorporatie. Ook de wijkgerichte aangelegenheden binnen het Sociaal Domein, zoals een preventieve jeugdaanpak, (vroeg)signalering van armoede en het tegengaan van eenzaamheid kunnen onderdeel uitmaken van de wijkaanpak. Daarnaast stimuleer je bewonersparticipatie en zorg je dat signalen uit de wijk snel worden opgepakt.

Jij

Je bent een echte regisseur: je hebt een overall view op de opgaven in de wijk, je bent de spin in het web en kan verbinden tussen de grote programma's en sturen op samenhang fasering en integraal resultaat. Je bent iemand die binnen het politiek, bestuurlijke speelveld op een strategische, innovatieve, stimulerende en inspirerende manier bijdraagt aan het aanpakken van de gebiedsgerichte opgaven in de wijk. Je bent zichtbaar en benaderbaar in de wijk(en). Je bent de verbinder tussen de verschillende beleidsopgaven, programma's en lijnorganisatie die hun uitwerking krijgen op de schaalgrootte van de wijk en zorgt voor de interactie tussen deze verschillende onderdelen binnen de gemeente en daarbuiten met relevante partners. Je kan alle relevante vraagstukken vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk maken. Je hebt een stevig netwerk, kan goed samenwerken en samenwerkingen ontwikkelen is daarom je natuurlijke basis. Je kan makkelijk schakelen tussen en acteren op verschillende niveaus om succesvolle ontwikkelingen van de grond te krijgen.

Jouw competenties

 • Sterk analytisch, strategisch en organisatorisch vermogen: Kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en sturen op basis van informatie en financiën;
 • Omgevingsbewust: Gevoel voor politiek- bestuurlijke verhoudingen en goed kunnen inspelen op het krachtenveld in je omgeving;
 • Je denkt in kansen en weet overtuigend te communiceren;
 • Draagvlak creëren: Je weet mensen te verbinden rond opgaven in een specifiek gebied;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties;
 • Resultaatgericht.

Wij vragen

 • HBO of WO werk- en denkniveau (afhankelijk);
 • Aantoonbare ervaring als verbinder, netwerker en resultatenhaler, met een stevig accent op procesregie- en management;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met fysieke en sociale opgaven en weet deze aan elkaar te verbinden;
 • Ervaring in omgevings- of gebiedsregie is een pré.

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.103,- bruto per maand (functieschaal 12, salarispeil 1 april 2022) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkregeling, een ruim opleidingsbudget en doorgroeimogelijkheden;
 • Individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent voor o.a.: fiets en fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
 • Volledige arbeidsduur (36 uur per week) en een standaard werktijdenregeling.

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Reageer dan voor 28 maart 2023 via Vooruit in Drenthe:

https://www.vooruitindrenthe.nl/organisaties/42fc974b-72f2-4b81-b106-cd8f26ff1bfd

Deze vacature wordt gelijktijdig intern, binnen de samenwerkingsverbanden en extern opengesteld. Bij de selectie van kandidaten handelen wij volgens onze selectieprocedure waar bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang hebben.

Contactpersoon sollicitatie:

HR Adviseur - Hans Lemans, bereikbaar op telefoonnummer 06-31980054 of via email: h.lemans@assen.nl

Contactpersoon vacature:

Programmamanager Wijken - Gert Stam, bereikbaar op telefoonnummer 06-25678190 of via email: g.stam@assen.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.