Adviseur Milieu

Team
Het team Ontwikkeling en Advies bestaat in totaal uit ongeveer vijftig adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder,
duurzamer, zelfredzamer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team is er een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en
extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen en de adviseurs zijn er trots op daaraan bij te dragen. Binnen het team
zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor brede afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de
medewerkers zich breed te ontwikkelen. In de coronaperiode wist het team creatief de verbinding met het bestuur, de
maatschappij en de gemeentelijke organisatie te houden. Maar vooral ook met elkaar, bijvoorbeeld tijdens een digitaal
koffiemomentje, al dan niet met een gastspreker.


Jouw competenties

 • Omgevingsbewust: Je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen, voor de mogelijke invloed op de gewenste resultaten of voor de impact op het leven van onze inwoners;
 • Samenwerken: Je werkt actief samen met de Omgevingsdienst RUD, relevante netwerken en met collega’s in de organisatie. Je bent dialooggericht. Je doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht;
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken;
 • Professioneel: Je zet je vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, houdt rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen. Je werkt samen en komt afspraken na. Je neemt vlot nieuwe ontwikkelingen op en weet dit te gebruiken.


Jij

 • Je signaleert, prioriteert en geeft uitvoering aan de opgaves die er liggen op het gebied van milieu. Het oppakken van nieuwe initiatieven binnen en buiten de organisatie en deze verder brengen, vind jij leuk en op deze manier zorg je ervoor dat jouw bijdrage vanuit het milieuperspectief een vanzelfsprekendheid wordt;
 • Je stelt milieubeleid op en houdt dit actueel. Daarnaast zie je kans een kwaliteitsslag te realiseren in het opstellen van uitvoeringsprogramma’s en -verslagen van het milieu deel van Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
 • Je adviseert het college gevraagd en ongevraagd over milieuaspecten, in het bijzonder voor de leefomgeving (bodem, lucht, water, geluid, omgevingsveiligheid, stikstof) en je haalt bij hen opdrachten op met betrekking tot het beleidsthema Milieu;
 • Je bent het inhoudelijk aanspreekpunt voor de portefeuillehouder en je betrekt hier ook je collega’s van de RUD bij. Je ondersteunt ambtelijk bij overleggen over milieu (VDG, VNG) en je schrijft annotaties;
 • Samen met de je collega onderhoud je de contacten met de Omgevingsdienst RUD en lever je input op het jaarprogramma van Assen, vanuit de prioritering van het Asser beleid;
 • Natuurlijk adviseer je en denk je mee over de uitwerking van de Omgevingsvisie en het opstellen van een omgevingsplan;
 • Je kijkt over de grenzen van je eigen werk om bij te dragen aan integrale oplossingen voor de leefomgeving, zoals Energietransitie en circulariteit.


Wij vragen

 • HBO/HBO+ Milieukunde;
 • Brede actuele overall kennis op milieugebied;
 • Analytisch sterk in staat zijn om interne processen mee aan te sturen.

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.494,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur)
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkregeling, een ruim opleidingsbudget en doorgroei mogelijkheden;
 • Ruime ontwikkelmogelijkheden. We vinden dat zo belangrijk dat we een eigen leerportaal hebben;
 • Individueel keuzebudget van 17,05% (opgebouwd uit onder andere vakantiegeld, eindejaarsuitkering). Met dit extra salariscomponent kun je zelf keuzes maken wanneer je het geld wilt ontvangen en hoe je het wilt besteden;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden over deze functie? Reageer dan voor 10 december 2021 via Vooruit in Drenthe: https://vacatures.vooruitindrenthe.nl/organisatie/178”.


Deze vacature vooralsnog intern opengesteld. Dit houdt in dat medewerkers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst,
uitzendkrachten, BBLers en trainees worden uitgenodigd te reageren.

Contactpersoon sollicitatie
Esther van Dongen | HR Adviseur
Telefoon: 06 5521 5880
E-mail: e.dongen@assen.nl


Contactpersoon vacature
Else Deddens | Teammanager
Telefoon: 14 0592
E-mail: e.deddens@assen.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.