Raadsadviseur / plv. Griffier

24-28 uur per week, schaal 10

Ben jij iemand die van buiten naar binnen denkt en werkt, vernieuwend is en out of the box denkt?
Dan pas je bij de gemeente Aa en Hunze!

Gemeente Aa en Hunze, van A tot Z Buitengewoon!

Van Drentsche Aa tot Hunze, van Amen tot Spijkerboor, van het Cuby museum in Grolloo en het festival der Aa in Schipborg tot de Super Prestige in Gieten. Van natuur tot cultuur, van sport tot wonen en werken: in alle opzichten is de gemeente Aa en Hunze ‘Buitengewoon’! Aa en Hunze is een van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland met zo’n 25.000 inwoners, 35 dorpen en kernen en een oppervlakte van ruim 27.000 hectare. En dat alles strekt zich uit over het zand van de Hondsrug en het veen van de Veenkoloniën. Aa en Hunze is een vitale gemeente, waar recreatie en toerisme, zorg en de agrarische sector vele kansen bieden. Waar inwoners gericht zijn op ‘samen doen’, en waar sterke sociale verbanden en zorg voor elkaar nog bestaan: dát is naoberschap.

Elke dag een beetje mooier!

Werk je bij de gemeente Aa en Hunze, dan voer je samen met ruim 200 collega’s, werk uit dat ertoe doet. Onze missie is om Aa en Hunze mooi te houden én elke dag een beetje mooier te maken.
Het liefst werken we samen met onze inwoners aan maatschappelijke vraagstukken. We staan daarbij open voor initiatieven, luisteren en bewegen mee, verbinden en ondersteunen. Dat doen we door steeds vaker naar ‘buiten’ te gaan en contacten te onderhouden met inwoners, organisaties en verenigingen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er leeft bij inwoners

De Raad en de gemeente

De gemeenteraad van Aa en Hunze bestaat uit 21 leden, verdeeld over 6 fracties. De raad heeft in september 2019 een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld. Afgelopen voorjaar is dit geëvalueerd. De raad wil met de nieuwe structuur meer inbreng en contact met inwoners, het debat terug in de raad en efficiënter vergaderen. 

Er zijn twee raadsvergaderingen per maand. De vergaderingen zijn ingedeeld in een opiniërend deel, waar ook commissieleden aan mee doen, en een besluitvormend deel. Daarnaast zijn er 1 à 2 twee keer per maand informerende bijeenkomsten voor de raad. Deze sessies kunnen vele vormen hebben, afhankelijk van wat nodig is. Het is de bedoeling dat de raad regelmatig ‘naar buiten’ gaat en in contact komt met de inwoners. De huidige coronacrisis zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. De inzet van social media zal naar verwachting steeds belangrijker worden. 

De Griffie

De belangrijkste taak van de raadsgriffie is het in brede zin ondersteunen van de gemeenteraad en het adviseren van de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de samenleving. Het gaat daarbij met name om vragen op het terrein van politiek-bestuurlijke besluitvorming. De griffie bestaat uit een griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker.
De griffie zit niet op een eilandje in de organisatie. Het griffiepersoneel trekt vooral veel op met de medewerkers van de afdeling Bestuursondersteuning. Om de griffie de hele week fysiek bezet te houden, zoeken we iemand die in ieder geval op donderdagen en liefst ook op maandagen en vrijdagen kan en wil werken. Regelmatig werken in de avonduren is onderdeel van de functie.

Wie zoeken wij?

Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. Je bent sociaal, hebt zelfkennis, relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Je bent een praktisch ingestelde denker, die werkzaamheden van verschillend niveau kan uitvoeren en snel kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Bovendien ben je over het algemeen flexibel, in het inrichten van je werk, maar ook in het meedenken met mensen en in je werktijden. Je bent digitaal vaardig en hebben kennis en affiniteit met raadscommunicatie en participatie. Je hebt inzicht in processen en procedures en werkt accuraat en gestructureerd. Je geeft inhoudelijk advies over de verdere ontwikkeling van de raad en griffie. Je weet wat er speelt in de politiek bestuurlijke omgeving. Je zit bovenop nieuwe ontwikkelingen en vertaalt dit naar voorstellen voor de griffie of de raad. Je hebt een politieke antenne en bent in staat mensen te motiveren en inspireren. Verder ben je een stevige persoonlijkheid,  niet snel van je stuk te brengen. Je kunt omgaan met weerstand en belangen bij elkaar brengen.
Je beschikt over een bestuurlijke of juridische  HBO of WO opleiding (een pre is aangevuld met een communicatie opleiding).
Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring bij de gemeentelijke overheid.

Wat ga je doen?

Adviserende werkzaamheden

 • Sparringpartner en vervanger van de griffier
 • Ondersteunen en adviseren, samen met de griffier, van de gemeenteraad in zijn volks- vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak
 • Geven van inhoudelijke en procesmatige adviezen aan raadsleden en de griffier
 • Adviseren van raadsleden over raadsinstrumenten
 • Adviseren over de verdere ontwikkeling van de raad en de griffie
 • Inhoudelijke ondersteuning bij opzetten nieuwe interne procedures
 • Commissiegriffier bij Informatieve bijeenkomsten
 • Organiseren van bijeenkomsten van en voor raadsleden, zoals informerende bijeenkomsten, werkbezoeken, themabijeenkomsten en  raadsexcursies
 • Inhoudelijk ondersteunen van de door de raad ingestelde raadswerkgroepen
 • Ontwikkelen van het raadscommunicatiebeleid  
 • Adviseren over de rol van de raad en inwonersparticipatie

Uitvoerende werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor het beheren en invullen van kanalen van sociale media van de raad
 • Verantwoordelijk voor uitzending en moderaten van raadsvergaderingen en informerende bijeenkomsten via internet
 • Adviseren van de medewerkers over de bedrijfsprocessen met betrekking tot aanlevering van raadsstukken
 • Verantwoordelijk voor tijdig plaatsen van (post)stukken voor de raad op Ibabs
 • Zorg dragen voor bewaking en afdoening toezeggingen, moties, amendementen en vragen

Wat bieden wij?

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De bijbehorende functiebeschrijving Beleidsadviseur C is ingedeeld in schaal 10 van de salaristabel uit de Cao Gemeenten.
De functie is ingedeeld in schaal 10 van de salaristabel uit de CAO gemeenten. Dit betekent een salaris van maximaal € 4.494,00 bruto per maand (norm 1-10-2020)  bij een fulltime dienstverband.
We hebben uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals dienstreisvergoeding, uitgebreide studiefaciliteiten en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05% (onder andere opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit extra salariscomponent kun je naar eigen wens en flexibel inzetten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Pascal van Corbach telefoonnummer 06 33 05 44 97 op woensdag 14 of 21 juli of maandag 16 augustus as. omtrent de procedure of de arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Joke Huisman, HR adviseur, telefoonnummer (06) 20 90 41 60.

Interesse?

Je kunt solliciteren door een brief met je motivatie en cv uiterlijk 18 augustus a.s. te sturen via Vooruit in Drenthe. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 34. 

Solliciteren