Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.

Onze griffie ondersteunt met plezier en toewijding de 31 leden tellende gemeenteraad van De Fryske Marren. We zijn een team van vier: de griffier, raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en twee griffiemedewerkers. De huidige plaatsvervangend griffier gaat binnenkort met pensioen.

Wat is je werkomgeving? 

De gemeenteraad van De Fryske Marren is je werkgever. De griffie ondersteunt de 31 raadsleden en de commissieleden in alle facetten van het raadswerk. Er zijn tal van commissies en werkgroepen waar je secretaris van bent.

De vergaderwijze van de raad van Fryske Marren is recent aangepast. De raad besluit driewekelijks en wordt voorafgegaan door een Petear, waarin betrokkenen over een geagendeerd onderwerp in gesprek gaan met de woordvoerders van de fracties, maar de raad ook met zichzelf en het college spreekt over deze onderwerpen.  We zijn er trots op dat we één van de eerste gemeenten van Nederland waren met een digitale raadsvergadering. We vergaderen fysiek, maar als de corona-omstandigheden dat vragen vergaderen we dus digitaal. De raad wordt over lopende en aankomende zaken geïnformeerd door middel van informatiecarrousels en via digitale informatievoorziening door bijvoorbeeld filmpjes. 

We zijn als griffie een enthousiast en gedreven klein team. We denken graag mee met raads- en commissieleden, college en collega’s, en inwoners van onze gemeente die de raad iets willen vragen of iets van de raad willen weten.   

Als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier ondersteun je de gemeenteraad in elke setting. Je fungeert als sparringpartner op alle thema’s en dossiers en je signaleert en adviseert over belangrijke politiek-bestuurlijke, financiële en juridische ontwikkelingen. De zorg voor logistieke ondersteuning en informatievoorziening (digitale stukkenstroom) maakt onderdeel uit van je functie. 

Wat ga je doen?  

 • Je bent verantwoordelijk voor de griffierswerkzaamheden van raadscommissies (doet zelfstandig de voorbereiding, is commissiegriffier in de vergadering en verzorgt de uitwerking) en raadswerkgroepen in brede zin; 
 • Je adviseert over bestuurlijke ontwikkelingen aangaande de gemeenteraad, formuleert beleid, creëert draagvlak voor beleid en draagt zorg voor de uitvoering;  
 • Je ondersteunt mede procesmatig en logistiek de gemeenteraad en raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken; 
 • Je bewaakt en beheert contracten, en adviseert het desbetreffende team bij het aangaan en beheren van contracten ter ondersteuning van het raadswerk; 
 • Je onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming op alle terreinen van het politiek-bestuurlijke proces; 
 • Neemt actief deel aan netwerken van griffies en andere relevante netwerken; 
 • Je bent secretaris van de Rekenkamer De Fryske Marren.  

Wat breng je mee?  

Je hebt een hbo- of wo-werk en denkniveau (bij voorkeur een bestuurlijke of juridische opleiding) en ruime ervaring als raadsadviseur en/of plaatsvervangend griffier is een voorwaarde. Je voelt je thuis in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en hebt een breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen, en hebt de voelsprieten om in een dergelijke omgeving te werken. Juist die eigenschappen maken jou tot een fijne nieuwe collega. Daarnaast verwachten we dat je: 

 • De griffier één op één kunt vervangen bij afwezigheid; 
 • Sparringpartner bent in je werkomgeving in brede zin; 
 • Zelfstandig taken kunt oppakken in de ondersteuning van raadsbijeenkomsten en raadswerkgroepen; 
 • Omgevingsbewust bent: je weet wat er speelt in de omgeving van de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Je voelt ook aan wat niet gezegd wordt. Je zit bovenop nieuwe trends en ontwikkelingen en vertaalt die naar ideeën en voorstellen voor de gemeenteraad van De Fryske Marren;  
 • Inlevingsvermogen hebt: je opereert in een breed speelveld tussen allerlei belangen. Om daarin een rol te kunnen spelen, is het nodig om aan te voelen wat anderen beweegt;  
 • Initiatiefrijk bent en goed kunt organiseren, ook vooruitkijkend naar de langere termijn;  
 • Creatief bent in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen waarmee de gemeenteraad zijn werkwijze, zowel intern als extern, kan verbeteren; 
 • Een opvatting hebt over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving, maar ook binnen het gemeentehuis, en helder hebt wat je toegevoegde waarde daarbij is; 
 • Accuraat en geordend bent en afspraken nakomt; 
 • Strategisch inzicht hebt; je doorziet complexe processen en hebt visie; 
 • Het leuk vindt om in een klein team alle soorten van werk op te pakken;  
 • Je vanuit een dienstverlenende houding flexibel opstelt ten aanzien van geplande werkzaamheden en werktijden; je bent bereid om ook ’s avond te werken;  
 • Gewend bent te werken met deadlines en daarop kunt sturen; 
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
 • Vernieuwingsgericht bent, ook in het kader van de ontwikkelingen lokale democratie: je hebt oog voor passende vernieuwingen -in brede zin- met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie en weet daarover met overtuiging te adviseren;  
 • Een aan de raad dienstbare visie hebt op het betrekken van inwoners bij de raad en die weet om te zetten in praktische werkwijzen en communicatiemiddelen; 
 • Een integer persoon bent, die weet wat hij/zij kan, en bestand is tegen een stootje;  
 • Een faciliterende en tegelijkertijd stevige persoonlijkheid bent, die op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is; 
 • Kennis hebt van (toepassing van) voor de gemeenteraad relevante wet- en regelgeving; 
 • De Fryske taal ferstean kinst of leare wolst.

Wat mag je van ons verwachten?  

 • We bieden je een volledig dienstverband als plaatsvervangend griffier voor de duur van een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren; 
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 5.872 (overeenkomstig cao gemeenten) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
 • Naast het salaris krijg je een vrij te besteden budget. Dit geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Dit keuzebudget is 17,05% van je brutosalaris;
 • Je hebt veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen met opleiding en training;
 • De sfeer in onze organisatie is ‘noflik’ en betrokken;
 • Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.  

Als je uitgenodigd wordt, vinden de gesprekken plaats op 14 oktober in de avond of in de week van 25 oktober. Dan heb je een gesprek met een selectiecommissie en een adviescommissie. Ook raadsleden uit de werkgeverscommissie nemen deel aan deze commissies. Een assessment, risicoanalyse integriteit en/of referentiecheck kunnen deel uitmaken van de procedure.  

Wil je meer weten over werken bij De Fryske Marren? Kijk op wanneerbeginje.nl.

Online solliciteren?

 Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via de solliciteerknop op deze website: https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/raadsadviseur-plaatsvervangend-griffier/
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 10-10-2021 binnen zijn.