Alfa-college

Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio’s. Dit kunnen bedrijven en instellingen zijn, maar ook kenniscentra, toeleverende scholen, hbo-instellingen, etc.

Wij zijn een christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) waarbij drie kernwaarden centraal staan: verbinden, vertrouwen en ondernemen. Deze vormen de basis voor ons handelen. Zo werken wij samen in teams aan goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Daarbij staan de speerpunten Zorg en Wonen, Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Energie en Ondernemerschap centraal. Op deze gebieden ontwikkelen we tal van interessante werkopdrachten, stages, projecten en leerwerk-omgevingen.

Van onze medewerkers vragen wij een professionele houding, betrokkenheid en enthousiasme. Eigen verantwoordelijkheid nemen in werk en ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend. Wij bieden een salaris conform de CAO-MBO. Verder zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie op www.alfa-college.nl