Het samenwerkingsverband

Noorderlink is een samenwerkingsverband. Elke organisatie bepaalt autonoom het eigen personeelsbeleid maar onderschrijft de kracht van samenwerking. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen leren we van en met elkaar en komen tot oplossingen voor actuele vraagstukken.

De aangesloten organisaties gaan een verbinding met elkaar aan door het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee zijn zij binnen de afgesproken beleidskaders gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van Noorderlink.

Noorderlink kiest voor professionaliteit. Ze heeft daarom een Bestuursbureau voor het initiëren, organiseren en samenbrengen van activiteiten. 

Er zijn meer dan 40 organisaties aangesloten bij Noorderlink. Hieronder een overzicht