Noorderlink is gericht op samenwerking. Elke organisatie bepaalt autonoom het eigen personeelsbeleid maar onderschrijft de kracht van samenwerking en zal daarom kennis overdragen, expertise leveren en ervaringen delen. Van alle deelnemende organisaties wordt een actieve bijdrage aan ontwikkelde en te ontwikkelen producten verwacht.

De aangesloten organisaties gaan een verbinding met elkaar aan door het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee zijn zij binnen de afgesproken beleidskaders gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van Noorderlink.

Noorderlink kiest voor professionaliteit. Ze heeft daarom een Bestuursbureau voor het initiëren, organiseren en samenbrengen van activiteiten.

Er zijn 45 organisaties aangesloten bij Noorderlink. Hieronder een overzicht.