Inclusief Leiderschap: Hoe geef jij ruimte aan ieders talent?

Samen met andere leidinggevenden sta je stil hoe je inclusie in je team kunt bevorderen. Met behulp van een korte self-assessment stel  je jezelf en elkaar kritische vragen over hoe je dat nu concreet doet en waar nog verbetering mogelijk is in jouw leiderschap.

Aanmelden

Onbeperkte Denkers

Onze drive: werkend Nederland inclusiever maken We geloven dat ieder mens talenten heeft en naar vermogen een bijdrage wil leveren. We zetten ons in voor een samenleving waarin ruimte is voor ieders talent, zonder uitzondering. Daarom hebben we de beweging Onbeperkte Denkers opgezet. Om de werkomgeving in heel Nederland inclusiever te maken. We creëren beweging in organisaties teneinde inclusief werkgeverschap te stimuleren. Met een frisse en concrete aanpak. Door niet óver de mensen te praten, maar samen mét hen en alle collega’s de echte beweging te maken. Onze visie laat zich in samenvatting in twee woorden: bewustwording en activatie. Dat zie je steeds terug in onze aanpak en interventies