Een toegankelijke arbeidsmarkt

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Sindsdien is er groeiende aandacht voor de positie voor mensen met een handicap/beperking. Dit zien we ook terug op de arbeidsmarkt. In dit webinar gaan we dieper in op het begrip ‘toegankelijkheid’ en ‘handicap’: Waar hebben we het over? En over wie hebben we het eigenlijk? Wat wordt er van ons gevraagd? Vervolgens gaan we aan de hand van verschillende voorbeelden en echte cases uit de praktijk dieper in op de thematiek.
Tijdens het webinar leren je meer over de juridische kaders ter bescherming van mensen met een handicap en worden er verschillende concrete voorbeelden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe je kan werken aan toegankelijkheid op de werkvloer.
​​​​​​​
Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

 

Aanmelden