10 lessen over beweging creëren binnen je organisatie op gebied van D&I

Onbeperkte Denkers deelt haar lessen en successen.  Wat werkt wel en niet als je een positieve beweging wilt bewerkstelligen op het gebied van D&I? We hebben het samengevat in 10 praktische lessen die je ook kunt toepassen in jouw organisatie.

Aanmelden

Onbeperkte Denkers

Onze drive: werkend Nederland inclusiever maken

We geloven dat ieder mens talenten heeft en naar vermogen een bijdrage wil leveren. We zetten ons in voor een samenleving waarin ruimte is voor ieders talent, zonder uitzondering. Daarom hebben we de beweging Onbeperkte Denkers opgezet. Om de werkomgeving in heel Nederland inclusiever te maken. We creëren beweging in organisaties teneinde inclusief werkgeverschap te stimuleren. Met een frisse en concrete aanpak. Door niet óver de mensen te praten, maar samen mét hen en alle collega’s de echte beweging te maken. Onze visie laat zich in samenvatting in twee woorden: bewustwording en activatie. Dat zie je steeds terug in onze aanpak en interventies