Gelijke kansen in organisaties?

Seminar door Charlotte Wekker en Gerry Wakker

Er zijn ambities op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Hoe kunnen we institutioneel racisme herkennen en welke weg kunnen we bewandelen om dit grote maatschappelijke probleem aan te gaan? Hoe kunnen we met elkaar de verbinding zoeken en werken aan een oplossing voor meer rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen? Om een collectief veranderproces op gang te brengen is geduld, aandacht en tijd nodig. Het probleem is complex en het is belangrijk om eerst zicht te krijgen voordat je tot actie overgaat.

We nemen je mee in de cultuurverandering die de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen beide hebben ingezet. We willen graag met jou onderzoeken welke strategieën werkzaam zijn in structuurveranderingen voor het creëren van gelijke kansen. 

‘I am because we are’

Meld je aan

Over de trainers

Charlotte Wekker

Charlotte Wekker

Charlotte Wekker is sinds 25 jaar verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies. Zij is van half Nederlandse, half Surinaamse afkomst. Charlotte is onderzoeker en geeft les, trainingen, coaching en teambuilding op het gebied van inclusie, racisme en het creëren van gelijke kansen.

Hanze

Gerry Wakker

Gerry Wakker

Gerry Wakker is sinds 1991 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is hoogleraar Griekse Taal en Letterkunde, directeur van de nationale onderzoekschool OIKOS en Chief Diversity & Inclusion Officer van de universiteit. De positie van de klassieke oudheid en de (vaak controversiële) rol die deze tegenwoordig speelt is een element die haar drie functies met elkaar verbindt. 

RUG