Platform mobiliteit

Wat is het Platform mobiliteit?

Eén van de doelen van Noorderlink is het optimaliseren van de loopbaanontwikkeling van medewerkers door middel van mobiliteitsinitiatieven. In het platform mobiliteit zijn die vertegenwoordigers van Noorderlinkorganisaties aanwezig die mobiliteit als aandachtsgebied hebben.

Wisselend thema

De bijeenkomsten worden georganiseerd rondom een wisselend actueel thema, waarbij er aandacht is voor een intensieve uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen, best-practices, vacatures en kandidaten. De betrokken organisaties treden wisselend op als gastheer of gastvrouw. Noorderlink faciliteert de bijeenkomsten. Een agendacommissie bestaande uit een aantal platformleden neemt besluiten over de thema’s die aan de orde komen. De platform bijeenkomsten vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats. Daarnaast is er gelegenheid voor geïnteresseerde platformleden om tijdens extra bijeenkomsten dieper op bepaalde thema’s in te gaan.

Doelstelling platform

De centrale doelstellingen van het Platform Mobiliteit zijn kennisuitwisseling, het vergroten van inzicht, het transparant maken van de organisaties, het elkaar leren kennen en weten te vinden wanneer het gaat over mobiliteit. De meerwaarde van Noorderlink in dit verband is verbreding van kennis en inzicht door de kennismaking met andere organisaties en andere organisatieculturen. Daarnaast is een belangrijk doel concrete samenwerkingen op het gebied van mobiliteit tot stand te brengen en de resultaten hiervan zichtbaar te maken.

Wie nemen er deel aan het platform mobiliteit?

Iedere bij Noorderlink aangesloten organisatie kan één persoon zitting laten nemen in het platform mobiliteit. Gezien de thematiek is het van belang dat deze persoon betrokken is bij het mobiliteitsbeleid binnen de organisatie. Bijvoorbeeld vanuit de rol van HR adviseur of loopbaan- / mobiliteitsadviseur. Het is mogelijk een vervanger aan te wijzen wanneer de contactpersoon niet aanwezig kan zijn.

Digitaal platform

Binnen de besloten linkedin-groep van het platform is het mogelijk om kennis, informatie, vragen, nieuws, vacatures/werkzaamheden en kandidaten met elkaar te delen. Hiermee wordt het mogelijk om ook buiten de formele bijeenkomsten actief informatie met elkaar te delen, dan wel platform collega’s te zoeken die van waarde kunnen zijn bij een intern vraagstuk.

Bijeenkomsten in 2023

De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00-11.30 uur op:

  • 23 februari
  • 22 juni
  • 28 september

Meer weten?

Wil je meer weten over het platform mobiliteit of deelnemen in de linkedin-groep, neem dan contact op met de programmaleider ()