Platform Leren & Ontwikkelen

Leden wisselen onderling didactisch technieken uit en leren van elkaar hoe leerlijnen en leernetwerken op te zetten. We kijken met elkaar waar de overlap zit in scholing /kennisdeling rondom samen te bepalen thema’s.

Coördinator : Henniëlle Dam