Platform Leren & Ontwikkelen

Leden wisselen onderling didactisch technieken uit en leren van elkaar hoe leerlijnen en leernetwerken op te zetten. We kijken met elkaar waar de overlap zit in scholing /kennisdeling rondom samen te bepalen thema’s. Onder dit platform valt ook het onderwerp Talent Bevordering.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00-16.30 uur op:

  • 26 januari
  • 13 april
  • 19 oktober

Coördinator : Henniëlle Dam