Wat is mediation

Partijen kunnen zo verstrikt raken in een conflict, dat zij er samen niet meer uit komen. Een mediator helpt om weer met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurt door het stellen van vragen erachter te komen wat er echt aan de hand is, over en weer begrip te kweken voor elkaars verhaal en tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Zo schept de mediator een klimaat van vertrouwen en vertrouwelijkheid. Een voorwaarde voor partijen om hun verhaal te doen. Aan het begin van een mediation ondertekenen ze samen met de mediator een mediationovereenkomst om dit te borgen. Hierin wordt de neutrale onafhankelijke rol van de mediator opgenomen en dat een mediation altijd vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat partijen echt hun best doen om er samen uit te komen.

Zijn partijen geneigd om elkaar in dat conflict op te zoeken? Een mediator zal juist proberen dat conflict in een grotere context te plaatsen. Zie het alsof de mediator de knopen in een touw stap voor stap probeert te ontwarren. En hoe strakker en langer de knopen zijn aangehaald, hoe moeilijker het is om ze weer uit de knoop te halen. Hoe vroeger je dus de ondersteuning van een mediator zoekt des te groter is de kans om er samen goed en snel uit te komen.

Gemiddeld zijn er twee tot drie gezamenlijke gesprekken van 1,5 uur nodig om tot een oplossing te komen. De afspraken om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

De mediators in de Mediators-Pool van Noorderlink zijn opgeleide mediators, die werken in de geest van de werkwijze van register-mediators. Zij zijn beschikbaar voor het helpen oplossen van conflicten binnen organisaties die bij Noorderlink zijn aangesloten. Zie link: zoek je een mediator?