Digitaal moeilijke gesprekken voeren

In deze Corona-tijd verloopt veel van onze communicatie via de computer; ook functioneringsgesprekken of lastige kwesties. Of misschien worden juist sommige gesprekken niet gevoerd, omdat ze te ingewikkeld zijn om per computer te voeren.
Wat nou als je handvatten en goede vragen hebt om die gesprekken wel aan te kunnen gaan?
Op internet zijn veel tips te vinden over de technische kanten van internet-vergaderen. Wij hebben er hier een aantal op een rijtje gezet.


Het digitaal voeren van (moeilijke) gesprekken, voor beide/alle partijen

Praktische tips:

Computer gebruik

 • Zorg dat je camera op ooghoogte staat, bijv. door je tablet of laptop op een paar boeken te zetten. Zo voorkom je het ‘neerkijken op’ of het ‘opkijken tegen’ en creëer je een gelijkwaardige en veilige omgeving. 
 • Zet de computer op voldoende afstand
 • Zorg dat je gezicht in het licht is zodat de ander jou goed kan zien
 • Zorg voor een rustige ruimte en een rustige achtergrond.

Sociale aspect

 • Zorg voor de drie V’s: veiligheid, vertrouwelijkheid en verbinding
 1. Vergewis je ervan dat het moment van het gesprek goed is.
 2. Vergewis je of alleen de afgesproken personen aanwezig zijn en er niet iemand op de achtergrond meeluistert.   
 3. Zorg voor het sociale aspect: begin eerst met wat koetjes en kalfjes; heb een koffie, thee of water bij de hand.
 4. Vraag de ander welke ervaring hij/zij heeft met het voeren van gesprekken via internet.
 • Maak afspraken hoe je tijdens het gesprek met elkaar omgaat, bijv. elkaar laten uitspreken; hoe je aangeeft dat je wilt reageren; wat niet wenselijk is; tijdsduur; afsluiting
 • Spreek ook af of je een verslag van het gesprek wilt maken, en wie dat doet
 • Leg aan het begin uit dat het een moeilijk gesprek wordt, omdat duidelijk is dat er verschillende belangen/standpunten zijn. Dat er verschil van mening kan ontstaan en dat dat niet erg is
 • Las even een adempauze in als de emoties hoog oplopen (ff koffie halen); normaliseer bij het vervolg wat gebeurd is; dat dat hoort bij meningsverschillen

Het gesprek

 • Omschrijf kort en in neutrale woorden waarover het gaat en ook waarover het niet gaat. Vraag of de ander(en) akkoord is (zijn) of dat er nog toevoegingen zijn
 • Formuleer samen wat je bereikt wilt hebben aan het eind van het gesprek
 • Overleg wie mag beginnen als 1e zijn/haar blik op de kwestie te geven. Zorg dat de ander eerst verdiepende vragen stelt en dan zijn haar/blik op de kwestie geeft;
 • Pas LSD toe: luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Blijf vragen stellen vanuit interesse in de ander; vermijdt reactie vanuit ingenomen standpunten

Afsluiting

Benoem aan het eind van het gesprek: 

 • de positieve punten uit het gesprek (ook het inzicht dat er verschillen van inzicht zijn is positief)
 • waar je het wel en waar niet over eens bent
 • benoem de afspraken
 • maak afspraken over het vervolg
 • besluit of het handig/nodig is om een kort verslag te maken en zo ja, wie dat gaat doen.

Platform mediation