Intervisie

Ben jij binnen je organisatie betrokken bij het oplossen van problemen, bijvoorbeeld als interne mediator, coach, vertrouwenspersoon, HR-adviseur, juridisch adviseur of teamleider? En wil je kennis en ervaring delen in een intervisiegroep? Meld je dan aan!

Doel

  • Uitwisselen kennis en ervaring in omgaan met gedoe/conflicten.
  • Empowerment deelnemers.

Hoe werkt het?

Een intervisiegroep bestaat uit bij voorkeur acht personen. Het minimum aantal is vijf. Per groep zit er in principe maar één werknemer per organisatie.
Een intervisiegroep kan een informeel karakter hebben. Deze groep organiseert zichzelf en brengt Noorderlink hiervan op de hoogte. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een match. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Er kunnen natuurlijk ook intervisiegroepen met een specifieke doel gevormd worden. Voorbeelden zijn voor het verkrijgen van PE-punten of het uitdiepen van specifieke vragen/onderwerpen, waarvoor kennis en inbreng van een begeleider is vereist. De deelnemers zelf bepalen de frequentie en inhoud van de bijeenkomsten. Over de kosten hiervan worden nog afspraken gemaakt.

Aanmelden of vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met met Arike Tomson. Zij is telefonisch te bereiken via 06 539 23 416 of via de mail . Meteen aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan een mail naar Noorderlink (). Vermeld hierin je naam, organisatie, functie en telefoonnummer.