Mediatorspool

Mediatorspool

De mediatorspool van Noorderlink bestaat uit geregistreerd mediators (MfN, ADR). Zij werken bij een organisatie die bij Noorderlink is aangesloten. Ben je een nog niet geregistreerde mediator? Dan is het ook mogelijk om je op te geven voor de pool om als co-mediator bij mediations mee te lopen.

Doel

  • Een netwerk van geregistreerde mediators staat ter beschikking aan alle organisaties aangesloten bij Noorderlink en hun medewerkers.
  • Organisaties kunnen mediators die zij in dienst hebben onderling uitwisselen voor het oplossen van geschillen.
  • Mediators kunnen door inzet van voldoende mediation en intervisie via de mediatorspool werken aan het behoud of het verkrijgen van hun registratie bij de NfM.

Spelregels

De komende tijd werkt de stuurgroep de spelregels uit. Denk hierbij aan tarieven, verrekening, bemiddeling, evaluatie en intervisie. Wij houden je van de ontwikkelingen op de hoogte via de website en de mail. Meld je hiervoor aan bij .

Meer informatie of aanmelden?

Heb je nu al vragen? Neem dan contact met met Arike Tomson. Zij is telefonisch te bereiken via 06 539 23 416 of via de mail . Meteen aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan een mail naar Noorderlink (events@noorderlink.nl). Vermeld hierin je naam, organisatie, functie en telefoonnummer.