De spelregels van de Mediators-Pool Noorderlink

De mediators van de Mediators-Pool hebben allemaal een erkende mediation-opleiding gevolgd. 

Mediators uit de Pool die geregistreerd bij de MfN of de ADR kunnen bij de intake van een mediation aangeven dat zij willen werken conform de regels van het register. In dat geval wordt gebruik gemaakt van de standaard overeenkomst en de standaard regels van register mediators (links naar MfN en ADR).

Ook een verzoekende partij kan een beroep doen op een register mediator uit de pool. Dan wordt er binnen de pool gezocht naar een register mediator en wordt ook gebruik gemaakt van de standaard overeenkomst en de standaard regels van register mediators.

Wanneer er niet gekozen wordt voor een register mediator, hanteren de mediators uit de Mediators Pool de regels van de Mediatorspool. Dat betekent dat zij handelen in de geest van de richtlijnen van registermediators (van de MfN of de ADR) zonder dat de verplichtende werking van toepassing is. Er kan bijvoorbeeld geen officiële klachtenprocedure gestart kan worden. Partijen gaan hiermee akkoord bij de ondertekening van de vereenvoudigde mediation overeenkomst bij aanvang van de mediation. 

De belangrijkste punten uit het reglement en de gedragsregels zijn:

  • de vrijwilligheid om deel te nemen aan een mediation
  • de vertrouwelijkheid van de gesprekken
  • de neutraliteit en de onpartijdigheid van de mediator
  • de autonomie van de partijen aan tafel, d.w.z. zij bepalen zelf de oplossing

Deze 4 punten zijn altijd en bij iedere mediation van toepassing.

Kwaliteitsborging

Het is essentieel voor de Mediators Pool dat er veel zorg is voor de kwaliteit van de mediations en de mediators.

De Mediators-Pool heeft een eigen systeem voor de kwaliteitsborging: aan het eind van elke mediation wordt aan de partijen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Binnen de pool vindt tenminste 1 maal per jaar een evaluatie plaats van alle gehouden mediations. Deze evaluatie is gericht op de verbetering van het proces als op de kwaliteit van de mediators en de mediations. 

Binnen de pool is er op verzoek mogelijkheid tot intervisie. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om onderling te sparren.

Kwaliteitsborging is er ook door mediations altijd door twee mediators – ‘in co-mediation’ - te laten uitvoeren. Op verzoek van de vragende organisatie kan 1 van deze twee mediators een register-mediator zijn.

Wilt u meer informatie, mail dan uw verzoek naar mediatorspool@noorderlink.nl.