Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Wij willen dat inwoners – ook met een ziekte of beperking – een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren.

We zijn onafhankelijk maar werken wel samen: met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Maar vooral én altijd met inwoners en belangenbehartigers. Zodat zij, met hun ervaringen, mee kunnen denken over de zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!