Manager Revalidatiecentrum

In 2016 hebben de Zonnehuisgroep Noord en De Hoven de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in de gemeente Eemsdelta samengebracht in een maatschap, met als doelstelling de revalidatie voor kwetsbare ouderen nu en in de toekomst te kunnen behouden voor dit gebied. Zodat ouderen in de huidige gemeente Eemsdelta dichtbij huis kunnen revalideren en snel weer terug naar huis kunnen. Maar ook om een revalidatiecentrum te creëren dat regionaal een sterke aantrekkingskracht heeft op zowel revalidanten als zorgmedewerkers en behandelaren.

Het Revalidatiecentrum Eemsdelta is gevestigd in, een tijdelijke huisvesting, in Delfzijl. Samen met de medewerkers wordt, in het kader van de plannen voor aardbevingsbestendige bouw vanuit het Groninger Zorgakkoord, een nieuw Expertisecentrum in Delfzijl ontwikkeld, waarin het Revalidatiecentrum wordt gevestigd, samen met behandelaren vanuit Zonnehuisgroep Noord, De Hoven, Lentis en andere organisaties.

Wij zoeken een

manager Revalidatiecentrum Eemsdelta  

32 uur

Die samen met de zorgmedewerkers en behandelaren van het Revalidatiecentrum Eemsdelta bouwt aan toekomstbestendige geriatrische revalidatie, zorg en behandeling in de regio.
 

Revalidatiecentrum Eemsdelta
Revalidatiecentrum Eemsdelta streeft voortdurend naar een therapeutisch revalidatieklimaat waarin de revalidatie nauw aansluit op de eigen gewoonten, zin en betekenis in het leven van de revalidant. We werken vanuit herstel en aan het verkrijgen/vergroten van de eigen regie. Als de eigen regie beperkingen heeft, dan handelen wij in de geest van het welbevinden van de revalidant. We werken vanuit het uitgangspunt dat alles revalidatie is. Dit betekent dat het oefenen met alledaagse situaties onderdeel is van het revalidatieproces. Waar mogelijk worden ook de naasten bij de revalidatie betrokken.
De basis voor een geslaagde revalidatie wordt gelegd door optimale communicatie tussen de revalidant en het behandelteam. Dat bestaat uit ca 40 fte zorgmedewerkers en behandelaren, het revalidatiecentrum beschikt over 50 bedden waarvan het grootste deel voor revalidatie en een aantal bedden voor eerstelijns verblijf en observatie. 


Functie
Als manager van het Revalidatiecentrum Eemsdelta draag je de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de gehe­le re­va­li­da­tie­zorg, die wordt geleverd door zorg­pro­fes­si­o­nals van­af ni­veau 1 tot en met ni­veau 5/6 en door medisch en paramedisch be­han­de­la­ren.
Je geeft op een coachende wijze leiding zodat het zorg- en behandelteam zo optimaal mogelijk kan functioneren. Je werkt daarbij intensief samen met de beide regieverpleegkundigen en de eerste servicemedewerker. Je bewaakt de kwaliteit van de zorg, revalidatie en behandeling, met als hoger doel het in stand houden en verder ontwikkelen van de GRZ in de regio. Je hebt aandacht voor de stem van de revalidant/cliënt en werkt in verbinding met de cliëntenraad. De komende periode liggen er een aantal opgaven:

 • het verder vertalen van de visie op revalidatie
 • het ontwikkelen van observatiebedden binnen het Revalidatiecentrum
 • het verder borgen en optimaliseren van de gezonde bedrijfsvoering
 • het werken aan een cultuur van samen leren en ontwikkelen
 • de ontwikkeling van het Expertisecentrum Eemsdelta.  

De manager valt onder en rapporteert aan de beide verantwoordelijke directieleden van de Zonnehuisgroep Noord en De Hoven.
 

Profiel 
Wij zoeken een gedreven manager met ruime ervaring op het gebied van (geriatrische) revalidatie, die vanuit visie en drive meebouwt aan de verdere ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg en de plannen voor het Expertisecentrum Eemsdelta.
Je beschikt over een stevige persoonlijkheid, inspireert en motiveert. Je bent in staat om te verbinden en met de betrokken medewerkers vanuit een gezamenlijke visie te bouwen aan verdere ontwikkeling van cultuur en context, waarin de revalidatiezorg verder wordt geprofessionaliseerd, nieuwe kansen kunnen worden verkend en samenwerking wordt gezocht met externe stakeholders.
Je werkt resultaatgericht, met medewerkers en betrokken partijen werk je vanuit innovatieve ideeën toe naar de nieuwe huisvesting in het Expertisecentrum. Waar de beste revalidatie wordt geboden, die aantrekkingskracht heeft op professionals om er te komen werken. 

 
Kenmerken

 • Visie op revalidatie voor kwetsbare ouderen vanuit nieuwe concepten en samenwerkingsvormen
 • Bedrijfsmatig sterk, helder en duidelijk over de gewenste resultaten, ondernemend, pro actief en innoverend in een dynamische omgeving
 • Natuurlijk overwicht, inspirerend en motiverend
 • Voert systematisch verbeteringen door, flexibel en klantgericht
 • Leidt en ondersteunt het proces op een manier die de samenwerking in de teams versterkt en de eigen regie stimuleert
 • Een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementopleiding en ruime lijnmanagementervaring, bij voorkeur opgedaan binnen (geriatrische) revalidatie.

 
Wat wij bieden
Een mooie functie in een uitdagende context met veel perspectief. Wij geven je de ruimte en verantwoordelijkheid om hieraan vorm en inhoud te geven en bieden je kansen om jezelf te ontwikkelen. Het betreft een aanstelling voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling op basis van de cao VVT in functiegroep 65. We gaan uit van een dienstverband voor 32 uren. De standplaats is Delfzijl.

 
Meer informatie en solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk op www.dehoven.nl of www.zonnehuisgroepnoord.nl voor algemene informatie over de organisatie.
Graag ontvangen wij je reactie uiterlijk 13 april a.s. via de link op ZorgpleinNoord of via de website van De Hoven. De gesprekken zijn gepland op 19 en 21 april.

Voor vragen over bovengenoemde functie kan je contact opnemen met één van beide directieverantwoordelijken; Karel Zuidema (bestuurder Zonnehuisgroep Noord) via tel. nr. 06-15 69 93 79 of Karin van der Vries (directeur Wonen, Welzijn, Zorg De Hoven) via tel. nr. 06-27 84 73 62