Woonscan

Wat doet Woonscan

Als vastgoedeigenaar, zorginstelling of woningcorporatie hebt u de verantwoordelijkheid voor de werk- of woonomgeving van bewoners, cliënten en medewerkers. Zij moeten veilig en comfortabel gebruik kunnen maken van uw gebouwen. Daarnaast ligt steeds nadrukkelijker de vraag op tafel hoe energiezuinig en duurzaam uw gebouwen zijn.

Bij Woonscan geven we u advies over en ondersteunen we u bij het veiliger en duurzamer maken van uw gebouwen.

Woonscan VvE Beheer

Voor woningeigenaren verzorgt Woonscan het technisch beheer en de verhuur van deze woningen. Dit doet Woonscan in opdracht van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en voor vastgoedeigenaren, zoals gemeenten, zorginstellingen en commerciële verhuurders.

Bij Woonscan komt alle kennis rondom onroerend goed bij elkaar. We hebben specialisten op administratief en financieel gebied en technisch gebied. We houden ons bezig met het innen van VvE-bijdragen en van huren. We organiseren storings- en verhuisonderhoud en begroten het meerjarig onderhoud van woningen en complexen.

Ontzorgen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

Met onze kennis ontzorgen we circa 250 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dit loopt uiteen van het bijhouden van de ledenadministratie en het innen van de VvE-bijdrage, tot het opstellen en laten uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen.