WIJ Groningen

Over WIJ Groningen

WIJ zijn een betrokken, sociaal-maatschappelijke organisatie en werken met grote drive en passie voor onze inwoners. WIJ ondersteunt en geeft advies. WIJ Groningen heeft 13 locaties in de gemeente Groningen. WIJ is in iedere wijk en dorp, midden in de samenleving, dichtbij de inwoners. Samen met 600 collega’s en ook met de vele vrijwilligers, stagiaires en mensen met een participatiebaan of werkervaringsplaats, help jij inwoners met het versterken van hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Je staat er niet alleen voor; in een multidisciplinair team van medewerkers bespreek je thema’s en kom je samen tot acties. Wij gaan uit van eigen mogelijkheden en leren nog elke dag van elkaar.

Wat doet WIJ Groningen?

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden van deze inwoners en dichtbij. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet en, bieden lichte ondersteuning aan inwoners. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door. Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport of culturele activiteiten. Om het creëren van mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Wat biedt WIJ Groningen als werkgever?

Een inspirerende werkomgeving in de stad met gezellige en betrokken collega’s, waar jij de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen en door te leren. Je kunt jezelf bijscholen in de WIJ-academie en het Individueel Keuze Budget (IKB) biedt ruimte voor opleidingsmogelijkheden en flexibele uitbetaling van verlofuren.

Meer weten?

Wil je meer weten over WIJ Groningen? Kijk dan op onze website en/of luister naar de podcast van WIJ Groningen via jouw favoriete podcast-App.