Opgavemanager

Ga aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Ook bieden we je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een unieke werkomgeving en bevlogen collega’s, die betrokken zijn bij hun werk en bij elkaar. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier verrassend veel kanten op. En wát je ook doet, als Wetterskipper maak je altijd een verschil in de wereld om je heen. Je draagt bij aan een veilige en leefbare provincie. Voor mens en natuur. Voor huidige en volgende generaties. En wat doe jij morgen met water? 

Waar kom je te werken?  

In een snel veranderende wereld werkt Wetterskip Fryslân vanuit opgaven. Wij willen integraal en resultaatgericht samenwerken in onze processen, programma’s en projecten. Opgaven rouleren in het opgave managementteam.  

In eerste instantie ben je verantwoordelijke voor de opgave waterketen. Deze opgave staat voor het zuiveren van het huishoudelijk en industrieel afvalwater in ons beheergebied. Zo dragen we bij aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en een duurzame leefomgeving voor mens en dier. De uitdagingen liggen op het vlak van hogere eisen die we als samenleving stellen aan het verder verwijderen van ongewenste stoffen uit het afvalwater. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar het terugwinnen van grondstoffen, reststoffen en energie uit het afvalwater. Om dit te bereiken werken we aan samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en stellen we een onderzoekslocatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Leeuwarden beschikbaar. 

Wat ga jij doen?  

Als opgavemanager 

 • ben je (in eerste instantie) verantwoordelijk voor de opgave waterketen en geef je leiding aan vakgroepleiders en diverse programma’s en projecten. 
 • ben je opdrachtgever en verantwoordelijk voor de realisatie en het verder vormgeven van de opgaven, projecten en programma’s. Met als doel te komen tot een resultaatgerichte organisatie, waarbij je kansen creëert en benut. 
 • draag je actief bij aan de ontwikkeling van strategisch beleid, de doelstellingen en visie van onze organisatie. 
 • ben je lid van het opgavemanagementteam (OGMT) en gezamenlijk verantwoordelijk voor de prioritering van de opgaven. 
 • ben je de schakel tussen bestuur en organisatie en vertaal je bestuurlijke wensen naar opgaven en doelstellingen. Ook ben je voorzitter van het portefeuilleoverleg. 
 • ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en jaarplannen van de opgaven. En je doet voorstellen voor beleidsaanpassingen en verbeteringen van procedures en processen. 

Wie ben jij? 

Jij… 

 • hebt wo-werk- en -denkniveau en minimaal 6 jaar leidinggevende ervaring. 
 • bent een inspirator en enthousiasmeert in- en externe partijen voor de opgaven. 
 • bent een strateeg die visie heeft op de maatschappelijke opgaven en op een slagvaardig en integraal werkend waterschap. 
 • bent een stevige gesprekspartner voor vakgroepleiders, programma- en projectmanagers, bestuurders en directie. 
 • bent bereid om de rol operationeel leider te vervullen in de crisisorganisatie. 
 • bent resultaatgericht, communicatief sterk en hebt het vermogen om partijen in beweging te krijgen en je weet eigenaarschap te creëren. 
 • hebt kennis van het beleid en de doelstellingen van een waterschap. 
 • geeft als manager ruimte voor ontwikkeling en krijgt mensen in beweging om het beste uit zichzelf te halen, waarbij je je richt  op samenwerking. 

Als Wetterskipper krijg je 

 • vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. 
 • verrassend veel loopbaankansen in een organisatie met duizend-en-één expertises. 
 • een unieke werkomgeving en bevlogen collega’s, die betrokken zijn bij hun werk én bij elkaar. 

Wat bieden we jou? 

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 5218,- en maximaal € 7510,- (schaal 14 cao werken voor waterschappen, bij een volledige werkweek van 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 • een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 21 procent van het brutosalaris en kun je laten uitbetalen of er extra verlof voor kopen. 
 • een eigen opleidingsbudget van € 6.000,-. Dit budget is voor een periode van vijf jaar. Persoonlijke ambitie en ontwikkeling vinden wij namelijk erg belangrijk. 
 • uitstekende mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé. Naast variabele werktijden kun je ook thuiswerken. We faciliteren dit met een thuiswerkbudget van € 850,- waarmee je thuis je werkplek arboproof kunt inrichten. Om op elke plek je werk goed te kunnen doen krijg je een laptop en een telefoon. 
 • een reiskostenvergoeding woon-werk van € 0,19 per kilometer wanneer je op je standplaats werkt of een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag wanneer je thuiswerkt. 
 • een pensioen bij het ABP. Daarnaast kun je met korting een zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Wendy Zuidema, adj. Secretaris directeur, telefoon 06-10813721.  

Is dit jouw volgende baan? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt uiterlijk tot en met 30 november 2022 solliciteren. Stuur een email met cv en motivatie naar: sollicitaties.054735@sollicitaties.werkeninfriesland.nl

De sollicitatiegesprekken houden we op 7 december 2022.   

Als je bij ons komt werken, moet je een verklaring omtrent gedrag inleveren.  

Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. Interne medewerkers hebben conform onze regeling werving- en selectie een voorrangspositie.