Teammanager wijkwerken

WerkPro maakt werk van kansen voor mens en maatschappij. In een duurzame samenleving doet iedereen mee en wordt ieders talent benut. We verbinden werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning op meerdere levensgebieden, worden mensen sterker en zelfstandiger. Onze sociale ondernemingen bieden werkplekken en producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde. Met 40 werklocaties en 280 medewerkers, biedt WerkPro jaarlijks ruim 2.500 mensen werk en perspectief.

Wijkwerken is de verzamelnaam van diverse wijkbedrijven en -projecten in Groningen, waar bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid in eigen wijk.  Zij kunnen meedoen als vrijwilliger of in de vorm van een participatiebaan of dagbesteding. De activiteiten zijn heel divers: maaltijden bereiden, ontmoetingen organiseren, tuintjes onderhouden, wijkkringloop beheren, zwerfvuil opruimen, en meer. Alles voor en door de wijk.

In Wijkwerken wordt integraal gewerkt, waarbij regelingen als WMO en Participatie ontschot worden en sociaal ondernemerschap vorm krijgt, in het belang van welzijn en leefbaarheid. Daarbij wordt veelvuldig samengewerkt met wijkorganisaties. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden en ter ondersteuning van de manager, zijn wij op zoek naar een

Teammanager wijkwerken
(24-32 uur per week)

De functie 
Als teammanager heb je een leidinggevende functie die tactisch en operationeel van aard is en werk je nauw samen met de integraal manager.

Je geeft leiding aan de leidinggevenden en medewerkers binnen wijkwerken. Als Teammanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van inhoudelijke en financiële doelstellingen in het kader van de jaarplannen en begroting(en). Je geeft sturing en inhoud aan de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe projecten wijkwerken in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders. De complexiteit van de functie zit in het feit dat de projecten domein overstijgend zijn, met verschillende financiële stromen. Dit vergt naast inhoudelijke kennis van het sociaal domein in de stad Groningen, de kunst van het opbouwen en onderhouden van een netwerk en het kunnen schakelen tussen verschillende gremia. Je communiceert dan ook even goed met de wijkbewoners als met de wethouder.


Werkzaamheden
Als teammanager: 

 • Stuur je onderdelen van  wijkwerken op een inspirerende en verbindende wijze aan.
 • Lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van tactisch beleid van het bedrijfsonderdeel. Dit doe je door het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en kansen voor de onderdelen van wijkwerken.
 • Ontwikkel je samen met de manager en projectleiders de jaarplannen en rapportages.
 • Ben je verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies.
 • Houd je je bezig met het coördineren van specifieke onderdelen of ontwikkelingen binnen het bedrijfsonderdeel.
 • Ben je verantwoordelijk voor het behalen van financiële doelstellingen.
 • Bouw je aan een netwerk in het sociaal domein. Je onderhoudt het netwerk actief en legt contact met interne en vooral externe werkrelaties (gebiedsteams, Wij-teams, teams werk en participatie, besturen van wijkaccommodaties, bewonersorganisaties, woningcorporaties en andere).


Gewenst profiel
Als teammanager: 

 • Ben je bekend met wijkgericht werken en deel je de visie van wijkwerken.
 • Ken je het sociaal domein en heb je grote affiniteit met ons werk en heb je een warm hart voor onze doelgroep.
 • Weet je de wensen van bewoners en de behoeften van wijken in kaart te brengen en te ontwikkelen, je maakt je sterk voor maatschappelijke impact.
 • Beschik je over HBO- werk en denkniveau en heb je 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Beschik je over managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van medewerkers. Hierbij ben je flexibel in je stijl en aanpak.
 • Ben je een netwerker en beweeg je je gemakkelijk tussen diverse wijkorganisaties en wijkpartijen. Je hebt bovendien kennis van de WMO en de participatiewet.
 • Ben je creatief in het inspelen op ontwikkelingen en het vinden van oplossingen.
 • Beschik je over analytisch vermogen, heb je ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidies bij gemeentes en fondsen en ben je cijfermatig goed onderlegd.
 • Beschik je over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe relaties.


Informatie
Als je vragen hebt over deze functie, kun je contact opnemen met Marga à Nijeholt, manager (06-16402816). Kijk voor meer informatie over WerkPro op www.werkpro.nl

Wat we bieden
We bieden een fijne sfeer en werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar hard gewerkt wordt met elkaar. Waar ruimte is voor autonomie, met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Waar zorg en (sociaal) ondernemerschap samen gaan. Waar plaats is voor eigen initiatief en ontwikkeling. Waar de cultuur zich kenmerkt door loyaliteit aan de wijkbewoners, de deelnemers en de werkprojecten.

Om onze deelnemers optimaal te begeleiden werken we volgens methodische uitgangspunten die zijn beschreven in onze Werkwijzer. Nieuwe medewerkers krijgen een interne scholing.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal werk. De functie wordt op basis van de functiebeschrijving teammanager in schaal 10 beloond. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het bruto maandsalaris tussen € 3.285,- en € 4.927,- bruto (op basis van een fulltime dienstverband). De CAO Sociaal Werk biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) en loopbaanbudget.

Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract met de intentie deze te verlengen. Het kunnen overleggen van een VOG is een vereiste.

Geïnteresseerd?
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een motivatie en Curriculum Vitae te mailen naar pz@werkpro.nl (bij voorkeur in PDF) tot en met zondag 2 april 2023 onder vermelding van vacature teammanager. De gesprekken vinden plaats op woensdag 12 april 2023. Kandidaten worden telefonisch uitgenodigd.