Lid Raad van Toezicht

Beschrijving van de organisatie

Welzijn de Wolden (WDW) is een brede welzijnsorganisatie die op veel terreinen actief is en veel opereert in netwerken. We bieden ondersteuning bij vragen op het gebied van Welzijn, Wonen, Zorg, Werk en Onderwijs. We helpen en stimuleren onze inwoners andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de gemeenschap en anderen te ondersteunen om zo de sociale cohesie te versterken en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Onze opdrachtgever is gemeente De Wolden.
De Raad van Toezicht WDW bestaat na het recent vertrek van een lid momenteel uit 2 leden.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht:

Onder meer:

 • Goedkeuren van het (strategisch) beleid;
 • Goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag en het activiteitenjaarplan;
 • Toezicht uitoefenen op het besturen van de stichting door de directeur-bestuurder;
 • Terzijde staan van de directeur-bestuurder met reflectie of advies;
 • De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht.

Profiel lid Raad van Toezicht:

 • U heeft een aantoonbare affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap;
 • U heeft ervaring met en gevoel voor de rollen en posities tussen gemeenten en uitvoerende organisaties;
 • U bent een teamspeler met overtuigingskracht en heeft adviserende en communicatieve kwaliteiten en bent resultaatgericht;
 • U heeft strategisch inzicht en bent daarmee een klankbord voor de directeur-bestuurder op strategisch niveau;
 • U heeft bij voorkeur een juridische of financiële achtergrond;
 • U heeft voldoende tijd beschikbaar om de verantwoordelijkheid te kunnen invullen;
 • U woont of werkt in de regio.

Interesse:

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Dan ontvangen wij graag uw reactie met motivatie en een actueel cv, waarin u aangeeft wat uw expertise is en wat u inspireert in een functie als lid van de Raad van Toezicht bij WDW.

Reacties kunnen tot en met vrijdag 25 november 2022 per mail worden verstuurd aan onder vermelding van “Lid RvT”.

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van WDW dhr. Han Valk via e-mail: .

Procedure:

De procedure zal als volgt plaatsvinden: U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. indien u tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij u dit uiterlijk donderdag 1 december as. per mail laten weten. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 7 december as.