Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe. Wij zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze in samenwerking met onze partners.

Werken bij Noorderzijlvest

Op zoek naar werk of een stageplek? Bij Noorderzijlvest werken we met ongeveer 275 gedreven en professionele medewerkers aan duurzaam en veilig waterbeheer.

Bij Noorderzijlvest werken ongeveer 125 mensen in de buitendienst en 150 mensen op het waterschapshuis in Groningen.