Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen, Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied en passie.