werkvoorbereider / assistent projectleider

Werken bij WarmteStad

WarmteStad is een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Wij voorzien wooncomplexen, kantoren en andere gebouwen van duurzame warmte en koeling. Momenteel hebben we 2.000 klanten en in de nabije toekomst komen daar nog veel meer bij. Allemaal Stadjers die daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en energieneutraal Groningen.

In de Grunobuurt, het Ebbingekwartier en op het Europapark hebben we bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO), waar diverse bedrijven en woningen gebruik van maken.

Met het Warmtenet Noordwest gaan we in de nabije toekomst meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven in het noordelijke deel van de stad voorzien van duurzame warmte. Het eerste deel van het warmtenet is inmiddels aangelegd. Voor een overgangsfase van een paar jaar wordt momenteel een tijdelijke warmtecentrale met warmtekrachtinstallaties ingezet. De komende maanden gaan we de nieuwe duurzame energiecentrale bouwen, waarbij we gebruik gaan maken van restwarmte van datacenters. Daarnaast is ook een groot zonthermisch project als aanvullende voeding voor het warmtenet in voorbereiding.

Wat ga je doen?

Als projectmedewerker/werkvoorbereider bij  WarmteStad ondersteun je bij het voorbereiden- en begeleiden van infrastructurele werken.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Begeleiden engineeringsbureau ’s
 • Opstellen/aanleveren input bestek/inkoopdocumenten 
 • Opstellen/begeleiden onderzoeken t.b.v. vergunning/instemming
 • Verzorgen/Inkopen directieleveranties (materialen en diensten) 
 • Notuleren/bijwonen (bouw)vergaderingen 
 • Documentenstroom intern archiveren  
 • Maken (civieltechnische) tekeningen, schetsjes 
 • Voorbereiden bewonersinformatie 
 • Assisteren bij het optuigen en begeleiden van aanbestedingen 
 • Assisteren bij het houden van toezicht op de civiel technische werkzaamheden 

 


 

Je werkomgeving

We bieden een werkplek binnen het projectteam dat zich voornamelijk bezig houdt met het aanleggen van de infra voor de distributie van warmte. Het werkveld is veelal in de openbare ruimte binnen een drukke stedelijke omgeving. 

Het team wordt aangestuurd door de Projectleider Warmtetransport en is onderdeel van project Warmtenet Noordwest.   

Je legt verantwoording af aan de projectmanager Warmtenet Noordwest die ook je direct leidinggevende is.

 

Wat vragen we van je?

Deze functie vereist werk- en denkniveau op MBO+, opleidingsrichting civiele techniek. 

Je hebt affiniteit met (semi)overheid/een politieke omgeving. 

Naast bovenstaande vaardigheden zoeken wij iemand die zichzelf herkent in de volgende gedragskenmerken:

 • ondernemend 
 • flexibel 
 • initiatiefrijk.

De standplaats van deze functie is Groningen.

Wat bieden we?

Een uitdagende en dynamische functie in een even zo dynamische organisatie als WarmteStad. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheden en vrijheid om je werk en de processen zo optimaal mogelijk in te richten en mee te werken aan de doorontwikkeling van een jong bedrijf.

Het salaris is in overleg nader te bepalen. WarmteStad kent aanvullend o.a. een uitgebreide studiekostenregeling, de mogelijkheid om extra uren te kopen en een pensioenregeling bij het ABP. Je krijgt in eerste instantie een contract voor een jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden kan het contract na een jaar worden omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Henk Hilbolling, Projectmanager Warmtenet Noordwest / teamcoördinator Realisatie via 06 –53368886.

Je sollicitatiebrief en CV stuur je uiterlijk 11 oktober 2020 aan de afdeling HR van WarmteStad Groningen, mailadres vacatures@warmtestad.nl, o.v.v. werkvoorbereider.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Een VOG en een geheimhoudingsverklaring zijn voorwaarde voor indiensttreding.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.