VerzuimWeg

WELKOM
Als arbodienst richten wij ons op het verbeteren van inzetbaarheid. Wij nemen barrières weg en bieden simpele en betaalbare oplossingen voor verzuim, arbeid en re-integratie.
Ons integraal dienstenaanbod bestaat uit:

  • Verzuimbegeleiding; maatwerk in ieder verzuimdossier
  • Inzetbaarheid; vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid
  • Preventie; open spreekuur, Preventief Medisch Onderzoek en Health Checks
  • Veiligheid; Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en keuringen

VISIE
De visie van VerzuimWeg is nogal nuchter: Iemand die ‘ziek’ is, is niet per definitie arbeidsongeschikt. Uitval hoeft niet altijd medisch opgelost te worden. Dit vraagt om sturen op gedrag dat leidt tot eigen verantwoordelijkheid. Onze focus ligt op aandacht, gedrag en mentaliteit.
Wij gaan daarbij uit van de volgende punten:

  • Zuinig zijn op je zelf. Zuinig zijn op medewerkers.
  • Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt. Wat kun je nog wel?
  • Verzuim is niet het onderwerp. Inzetbaarheid is het onderwerp: Mogelijkheden – Beperkingen – Prognose 

OVER VERZUIMWEG

VerzuimWeg ontleent haar bestaansrecht al sinds 2004 aan het duurzaam terugdringen van kosten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Anders dan bij reguliere arbodienstverleners blijft onze aanpak niet
beperkt tot het reactief naleven van wetgeving maar is deze juist gericht op terugkeer naar werk en opschadelastbeheersing als gevolg van verzuim.

Doelstelling

Ons doel is het verhogen van de arbeidscapaciteit binnen uw organisatie door gerichte expertise in te zetten, precies op de juiste plaats op het juiste moment. Alleen daar waar nodig en op basis van risico-inventarisatie.

Onze focus

Schadelastbeperking, preventie en communicatie.

Onze sterke punten

Gedrag beïnvloeden, de-medicaliseren en inhoudelijke kennis.

Ons karakter

Nuchter en no-nonsens, proactief, transparant en integer.