Vereniging Speeltuincentrale Groningen

Speeltuincentrale Groningen is de overkoepelende organisatie voor zestien buurt- en speeltuinverenigingen (BSV’s), één speeltuin bij een MFC en één kinderboerderij in de stad Groningen. De buurtaccommodaties zijn autonoom. De Speeltuincentrale is de spin in het web: we initiëren projecten, boren financieringsbronnen aan, onderhouden contacten met samenwerkingsinstanties, coördineren en beheren het collectieve onderhoudsfonds en zorgen voor inspecties van speeltoestellen en ondergronden zodat deze aan de wettelijke eisen voldoen. Daarnaast ondersteunen we besturen en vrijwilligers bij de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten.