Informatiemanager BT (piketrol)

Veiligheidsregio Groningen is als innovatieve en betrokken netwerkorganisatie de verbinder voor een zelfredzame samenleving die nuchter omgaat met risico’s. We geloven daarbij in de kracht van samenwerking tussen mensen. We gebruiken ons collectieve vakmanschap om Groningen samen met onze partners zo veilig mogelijk te maken (en te houden). In een noodsituatie zorgen we ervoor dat inwoners en organisaties elkaar weten te vinden om effectief te kunnen helpen. Samen werken aan een veilige buurt. 

Wij zoeken
Voor de multidisciplinaire rol van Informatiemanager Gemeentelijk BeleidsTeam (GBT)/Regionaal BeleidsTeam (RBT) is een piket samengesteld bestaande uit vier personen. Deze personen draaien bij toerbeurt een week piket als neventaak naast hun dagelijkse werkzaamheden. Dit houdt in dat je eens per vier weken een week lang, 24 uur per dag beschikbaar bent om opgeroepen te worden als informatiemanager in alle gemeenten van Veiligheidsregio Groningen wanneer zich daar een GRIP 3 incident voordoet. Bij GRIP 4 word je gevraagd plaats te nemen in het Regionaal Beleidsteam (RBT) aan de Sontweg in Groningen. Vanwege het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een informatiemanager BT in het piket.

Als informatiemanager geef je een accuraat totaalbeeld van het incident. Je kunt tijdens incidenten goed communiceren, analyseren en samenwerken. Je houdt overzicht en bent daadkrachtig en accuraat. Ook onder tijdsdruk blijf je stressbestendig en geef je sturing aan het informatieproces. Je kent de wereld van crisisbeheersing of bent bereid deze te leren kennen. Je verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het informatieproces binnen het beleidsteam. Je presenteert het informatiebeeld en vult het aan met relevante informatie. Leemtes, tegenstrijdige berichten etc. haal jij eruit en koppel je terug aan de informatiemanager ROT. Ook zorg je ervoor dat relevante multidisciplinaire plannen beschikbaar zijn in het beleidsteam. Voor je werk maak je gebruik van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS).

Als informatiemanager ontvang je leiding van en leg je verantwoording af aan de voorzitter van het beleidsteam (burgemeester of Voorzitter Veiligheidsregio) en geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de voorzitter over het informatieproces. Je bent lid van het GBT/RBT en werkt nauw samen met de sectie informatiemanagement van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Minimaal twee keer per jaar heb je een oefening of training en vier keer per jaar een overleg.


Ideale achtergrond

  • Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
  • Je bent in staat om multidisciplinair te denken en te handelen.
  • Je hebt goede computervaardigheden
  • Je bent communicatief zeer vaardig (schriftelijk en mondeling) en flexibel.
  • Je bent tijdens piketweken binnen 60 minuten beschikbaar voor werkzaamheden in het beleidsteam in de betreffende gemeente of binnen 90 minuten in het regionale crisiscentrum aan de Sontweg in Groningen.

Wat bieden wij?
De vergoeding voor het uitoefenen van deze piketrol is conform de gemaakte afspraken binnen je eigen organisatie. Voor medewerkers en vrijwilligers van Veiligheidsregio Groningen gelden de afspraken conform het beloningsbeleid van Veiligheidsregio Groningen. Om als informatiemanager op te kunnen treden bieden we je een zesdaagse opleiding met examen. Bij de aanwijzing wordt ervan uitgegaan dat je binnen je eigen organisatie draagvlak hebt voor het invullen van deze piketrol.

Informatie
Voor meer informatie over deze rol kun je contact opnemen met Anna Cornelis, piketcoördinator informatiemanager BT, telefoonnummer 06 10 67 08 40.


Enthousiast geworden?
Je kernachtige motivatie met CV ontvangen wij graag voor 23 augustus 2019 via personeel@ vrgroningen.nl, t.a.v. Nghi Scholtens-Nguyen, Personeelsadviseur, onder vermelding van het vacaturenummer 2019.015.VRG. De selectiegesprekken vinden plaats op 12 september 2019.

Deze vacature wordt intern verspreid onder alle medewerkers (beroeps, vrijwilligers en dagdienst) in dienst van Veiligheidsregio Groningen. Wij nodigen medewerkers van de partners van de crisisorganisatie (Groninger gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR, Openbaar Ministerie, Provincie, Waterschappen, Defensie) uit om te reageren.