Clustercommandanten Brandweer

Veiligheidsregio Groningen is als innovatieve en betrokken netwerkorganisatie de verbinder voor een zelfredzame samenleving die nuchter omgaat met risico’s. We geloven daarbij in de kracht van samenwerking tussen mensen. We gebruiken ons collectieve vakmanschap om Groningen samen met onze partners zo veilig mogelijk te maken en te houden. In een noodsituatie zorgen we ervoor dat inwoners en organisaties elkaar weten te vinden om effectief te kunnen helpen. Samen werken aan een veilige buurt.

De sector Incidentbestrijding garandeert de paraatheid van de brandweer en de crisisbeheersing en bestaat uit zo’n 700 vrijwilligers en 90 beroepsbrandweermedewerkers. Zij staan 24 uur per dag klaar om snel en
adequaat hulp te verlenen. Wij werken vanuit veertig brandweerposten, verspreid over acht geografische clusters. Ieder cluster wordt aangestuurd door een clustercommandant. Wanneer er duidelijkheid is over de
gemeentelijke herindeling wordt de huidige clusterindeling opnieuw tegen het licht gehouden.

Cluster (M)PV: gemeenten Pekela & Veendam / vanaf 2018 maakt Menterwolde deel uit van Midden-Groningen / Veenkoloniën / vier brandweerposten / 80 vrijwilligers / dagdienst werkt niet vanuit centrale locatie.

Cluster Gorecht: gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (vanaf 2018 onderdeel van Midden-Groningen) / Haren / circa 70.000 inwoners / gevarieerde fysieke omgeving / 5 brandweerposten / 120  vrijwilligers / dagdienst werkt vanuit de post Hoogezand.

Cluster Oldambt: identiek aan gemeente Oldambt / geen herindeling / 40.000 inwoners / Oldambtmeer / Blauwe Stad / vier brandweerposten / 80 vrijwilligers / dagdienst werkt vanuit de post Winschoten.

Wij zoeken:
3 clustercommandanten om leiding te geven aan één van de clusters (M)PV, Gorecht en Oldambt. Als clustercommandant ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het cluster. Je eerste
prioriteit is dat de inwoners van het cluster tevreden zijn over onze dienstverlening. Je weet wat zij belangrijk vinden en probeert daaraan zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Dit kan alleen maar wanneer de medewerkers in je cluster de ruimte, faciliteiten en vaardigheden hebben om te doen wat nodig is. Aan jou om dit te realiseren. Je vertaalt de organisatievisie, waarbij vraag- en risicogestuurd werken van groot belang is, naar activiteiten voor het cluster. Je richt je daarbij niet alleen op vandaag, maar ook op morgen. Je houdt de ontwikkelingen op het vakgebied nauwlettend in de gaten en bent, als portefeuillehouder, eigenaar van een specifiek thema. Samen met de andere leidinggevenden sta je voor de integraliteit van de brandweerzorg en de crisisbeheersing.

In deze functie functioneer je als boegbeeld van Veiligheidsregio Groningen in het cluster en sta je voor de paraatheid en de kwaliteit van de brandweerzorg in dit cluster. Je geeft op een coachende en steunende manier leiding aan de medewerkers. Daarnaast heb je regelmatig contact met het lokale bestuur over de brandweerzorg en crisisbeheersing en weet je wat het cluster nodig heeft. Je zorgt ervoor dat je zaken geregeld krijgt en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze organisatie. Je maakt deel uit van het platform leidinggevenden en vervult idealiter een leidinggevende piketfunctie.

De ideale achtergrond
• je beschikt over een hbo master diploma;
• je kent de brandweer- en crisisorganisatie en je weet om te gaan met de specifieke aard van een vrijwilligersploeg;
• je hebt een visie en draagt deze uit;
• je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
• je geeft je medewerkers richting én ruimte;
• je neemt duidelijke besluiten, straalt gezag uit en hebt overtuigingskracht en krijgt zaken voor elkaar;
• je legt gemakkelijk contact en weet mensen met elkaar te verbinden;
• je bent aanspreekbaar op de kwaliteit van de dienstverlening;
• je bent opgeleid en bereid om een piketfunctie te vervullen, bijv. als (Hoofd) Officier van Dienst.

Wat bieden wij?
Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor elkaar. Een organisatie waarin alle medewerkers kunnen en moeten meedenken. Jouw ideeën worden serieus genomen. Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Coaching en begeleiding door je leidinggevende. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een salaris tot maximaal € 4.721,- bruto per maand (schaal 11) bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kees Odenkirchen, Hoofd Incidentbestrijding, telefoonnummer 06 29 05 59 18.

Enthousiast geworden?
Ben jij de ideale kandidaat voor een van deze functies, stuur dan vóór 15 september 2016 een kernachtige motivatie en een CV naar personeel@vrgroningen.nl t.a.v. Nghi Scholtens, adviseur DPOO. Graag het vacaturenummer 2016.023.VRG vermelden. De selectiegesprekken vinden plaats op 28 september 2016 tussen 08.00 en 21.00 uur.

Deze vacature wordt zowel intern verspreid onder alle medewerkers (beroeps, vrijwilligers en dagdienst) in dienst van Veiligheidsregio Groningen als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.