Veiligheidsregio Groningen

Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners, bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) en onze inwoners moeten daarop voorbereid zijn. Want op het moment dat een ramp zich voordoet, moeten zij direct reageren.

Wat doet de veiligheidsregio?

Binnen de veiligheidsregio werkt een aantal partners samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Dit zijn:

  • Brandweer Groningen
  • Politie
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Gemeentelijke Kolom Groningen (Gemeenten)
  • Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
  • Provincie Groningen
  • Openbaar Ministerie
  • Defensie


Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten.

Veiligheidsregio als organisatie

Bij Veiligheidsregio Groningen werken ongeveer 300 mensen in loondienst. Maar verreweg de meeste mensen die bij onze organisatie werken doen dit op vrijwillige basis. Zo zijn ruim 700 brandweermensen in de provincie (met uitzondering van de stad Groningen) vrijwilliger. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Groningen aan de Sontweg.

Brandweer Groningen: Eén regionaal korps

Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. Onze inwoners merken hier weinig van. Onze 40 brandweerposten in de regio staan elk moment paraat om branden en ongevallen te bestrijden. Het telefoonnummer 112 blijft hét alarmnummer die u belt bij noodsituaties.