Veiligheidsregio Groningen

We zijn in Groningen. Hier wonen en werken we. Waar we verblijven, met alle risico’s van dien. Een bijzondere regio met een eigen karakter en met eigen problemen. Veiligheidsregio Groningen is de regio, is Groningen. Diepgeworteld, met de poten in de klei. Nuchter en kalm, vriendelijk doch duidelijk. We zijn aanpakkers en mouwopstropers. Van niet zeuren, maar doen. Van gewoon doen. Onverzettelijk in tijden van nood, niet-aflaten in onze missie om Groningen veilig te houden. Want veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ook hier niet, met onze ligging aan zee, chemische industrie en aardbevingen. Bovendien ondervinden we – net als overal – de gevolgen van ecologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, energietransitie, vergijzing en individualisering. Dit verhoogt de kans op risico’s in onze regio en maakt de noodzaak tot effectieve risicobeheersing en incidentenbestrijding steeds belangrijker. Onze bijzondere regio vraagt om passende hulpverlening. En dus om een hulpverleningsorganisatie die bij de regio past.

Bij Veiligheidsregio Groningen zijn we oprecht geïnteresseerd in wat mensen drijft, in wat ze nodig hebben. Wij helpen ze te navigeren in wat veiligheid vandaag de dag betekent en wijzen ze op wat ze zelf kunnen doen. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de veiligheid in onze regio, met elkaar en voor elkaar. In tijden van rust werken we vooral achter de schermen. Dan creëren we de randvoorwaarden van onze veiligheid. Met oefening en voorbereiding. En met advies en preventie. Onze rol verandert bij een ramp of crisis. Dan schakelen we op en treden we op de voorgrond. En we werken samen met andere crisisorganisaties om zo snel mogelijk terug te keren naar een veilige situatie. Want onze veiligheid is van iedereen.

We werken met een aantal partners samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Onze partners zijn:

  • Brandweer Groningen;
  • Politie;
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio);
  • Gemeenschappelijke Kolom Groningen (Gemeenten);
  • Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest;
  • Provincie Groningen;
  • Openbaar Ministerie;
  • Defensie.

Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten. Binnen onze organisatie werken ongeveer 300 mensen in loondienst. Maar verreweg de meeste mensen die bij Veiligheidsregio Groningen werken doen dit op vrijwillige basis. Zo zijn ruim 700 brandweermensen in de provincie (met uitzondering van de stad Groningen) vrijwilliger. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Groningen aan de Sontweg.