Regiomanager

Voor UWV WERKbedrijf district Noord is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren, ondernemende en toekomstgerichte Regiomanager voor de arbeidsmarktregio Friesland. Beschik je over bestuurlijke kwaliteiten, netwerkvaardigheden en een verbindende persoonlijkheid, waardoor je een uitstekende gesprekspartner voor gemeenten en andere samenwerkingspartners bent? Ben je zeer gemotiveerd om samen met het team oplossingsgericht met problemen op de regionale arbeidsmarkt aan de slag te gaan? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Regiomanager WERKbedrijf

(38 uur, Leeuwarden)

Functieomschrijving

Als Regiomanager ben je primair verantwoordelijk voor het aansturen van de regiovestiging in Leeuwarden, waarbij je stuurt op vakmanschap en resultaat, gericht op het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio. Als regiovertegenwoordiger van UWV draag je zorg voor bestuurlijke en ambtelijke contacten, doelstellingen en plannen op arbeidsmarktniveau. Je voert daartoe periodiek bestuurlijk overleg met de gemeenten (Wethouder/ Hoofd sociale zaken) en sociale partners en onderhoudt een netwerk met regionale en lokale stakeholders.

Je weet je daarnaast uitstekend te bewegen in het landelijk netwerk van arbeidsmarktregio’s, en je zorgt voor een goede verbinding van landelijk beleid en uitvoering. Je zet jouw ervaring met verandermanagement in om het management en medewerkers mee te nemen in de veranderingen voortkomend uit de organisatieontwikkeling, die binnen UWV WERKbedrijf is ingezet.

De Regiomanager is regionaal resultaat- en budgetverantwoordelijk en legt over de sturing en beheersing van de regio verantwoording af aan de Districtsmanager van UWV WERKbedrijf district Noord. Je maakt onderdeel uit van het MT en bent een stevige sparringpartner voor je collega regiomanagers van het district. Je geeft direct leiding aan zes operationeel managers, die primair verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de vestiging, en indirect aan 146 medewerkers. 

Verdere verantwoordelijkheden in deze functie zijn o.a.:

  • De Regiomanager is de strategisch vertegenwoordiger van de landelijke organisatie richting gemeenten, sociale partners, onderwijs, zorgaanbieders, ondernemers en belangenorganisaties en vervult een bestuurlijke rol in het regionale WERKbedrijf. Het ondernemend handelen, binnen de landelijke kaders, afspraken en doelstellingen.
  • De vertaling van de steeds veranderende landelijke eisen naar de regionale dienstverlening en prioriteiten. Het uitdragen van de landelijke lijn binnen de regio en het meekrijgen van medewerkers en stakeholders in de nieuwe koers. Daartoe is nauwe afstemming en actieve samenwerking met de interne en externe stakeholders essentieel.
  • Het actief deelnemen aan de districtsportefeuilles en het op specifieke onderwerpen een bijdrage leveren aan het behalen van het gezamenlijk doel: het verbreden van de huidige positionering op de arbeidsmarkt en bouwen aan een organisatie met meer slagkracht.

Je beschikt in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving;
  • Kennis van en aantoonbare relevante ervaring met: organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen, het ontwikkelen en positioneren van medewerkers en managers, het innovatief kijken naar werkwijzen, en het creëren van kansen en strategische samenwerkingen.
  • Kennis van de arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en –middelen, onderwijs en sociale zekerheid is een pre.
    • Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de doelstellingen en de missie van het UWV en het WERKbedrijf.

In deze functie zijn, naast de algemene UWV kerncompetenties (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid), de volgende persoonlijke competenties van belang: ondernemerschap, leidinggeven, netwerken, onderhandelen, samenwerken, en resultaat- en oplossingsgericht.

Bedrijfsprofiel

UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gelooft dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De missie van UWV is dan ook om werken voor mensen te bevorderen. Ze stimuleren mensen om aan het werk te blijven en ondersteunen mensen om nieuw werk te vinden. Daarnaast beoordelen zij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werken onmogelijk blijkt te zijn, zal UWV zorgen voor inkomen. Zo werken zij volgens de 4 kerntaken: werk, indicatiestelling, uitkeren en gegevensbeheer. Al deze activiteiten zijn ondergebracht in 5 divisies en 2 lijndirectoraten. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties.

De missie van de divisie WERKbedrijf is: “Steeds meer mensen aan het werk door het samen met onze partners bij elkaar brengen van vraag en aanbod”

Om deze missie te realiseren, wil het WERKbedrijf een toonaangevende speler in de regio op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken zijn. De dienstverlening van het WERKbedrijf is georganiseerd binnen de vijfendertig arbeidsmarktregio’s. Per arbeidsmarktregio wordt er vanuit één centrale vestiging sturing gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod in die betreffende regio. De regio heeft een regiefunctie op de dienstverlening die, vanuit landelijke kaders, op regionale schaal wordt vormgegeven (werkgeverservicepunt regionaal, AG, E-dienstverlening, face-to-face dienstverlening).

Het WERKbedrijf heeft een dienstverleningsconcept ontwikkeld met een belangrijke rol voor e-dienstverlening als efficiënte en effectieve manier om klanten te ondersteunen. Daarnaast wordt face-to-face dienstverlening gegeven aan die klanten die persoonlijke ondersteuning nodig hebben of daarom zelf vragen. Op dit moment is het WERKbedrijf volop bezig de dienstverlening verder te optimaliseren, waarbij de samenhang tussen online dienstverlening en persoonlijke dienstverlening goed op elkaar wordt afgestemd.

De dienstverlening van het WERKbedrijf sluit aan bij de volgende kerncompetenties:

•           Kenniscentrum van de arbeidsmarkt (transparantie)

•           Werkgeversdienstverlening

•           E-dienstverlening

•           Intensieve diensten aan de werkzoekenden met grote afstand

•           Handhaving

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt, in het kader van de organisatieontwikkeling, in eerste instantie een tijdelijk contract tot 1-1-2021. Het betreft hier een functie van 38 uur per week. UWV biedt een pakket van uitstekende primaire (maximum €5972,61 bruto per maand o.b.v. 38uur) en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een aantrekkelijke regeling voor opleiding en ontwikkeling.

Procedure

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor op externe kandidaten. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een selectieassessment en het overleggen van een VOG. Solliciteren kan via de solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong of door uw motivatiebrief en CV te mailen naar vandergiessen@aardoomendejong.nl

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 9 oktober 2019 tegemoet. Aardoom & de Jong voert de laatste gesprekken voor deze functie in week 42. De gespreksronden bij UWV en het selectieassessment vinden plaats in week 43.

Contactpersonen:

Anna van der Giessen MA, e-mail: vandergiessen@aardoomendejong.nl tel: 06-11296697
drs. Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl tel: 06-55717739