Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen

Afdeling

Intensive Care Volwassenen

Werkomgeving

Het UMCG is met ruim 13.000 medewerkers de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het Cluster Acuut, Peri-operatief en Intensief (API) richt zich op het leveren van topreferente academische zorg voor patiënten die vitaal bedreigd worden door een acute ziekte of trauma, peri-operatieve of peri-procedurele anesthesiologische behandeling nodig hebben, of intensive care behandeling door een bedreigde homeostase. Daarnaast wordt zorggedragen in de diagnose en behandeling voor acute of chronische pijn. Deze zorg wordt ondersteund door hoogwaardig onderzoek, opleiding en onderwijs. Het cluster omvat verschillende disciplines, waaronder anesthesiologie, peri-operatieve zorg, pre- en intramurale acute zorg en intensive care-zorg.

De afdeling Intensive Care Volwassenen (ICV) van het UMCG heeft 36 bedden verdeeld over 3 locaties. Momenteel wordt er gebouwd aan een nieuwe ICV waar deze 3 locaties samen zullen komen. Deze nieuwe ICV wordt in de zomer van 2024 opgeleverd. Verpleegkundigen en intensivisten werken in expertisegroepen samen aan innovative patiëntenzorg, scholing, kwaliteit en onderzoek. Het UMCG is het grootste ziekenhuis in Noord Nederland en er wordt een breed palet aan patiënten behandeld. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland waar alle vormen van transplantatie worden verricht. De ICV fungeert als verwijscentrum voor patiënten met multi-orgaanfalen, ernstige infecties en immuunziekten, moeilijke beademing, ECMO en andere assist devices. Jaarlijks behandelen we ongeveer 3000 patiënten. Tevens verzorgen de intensivisten ca 135 MICU-transporten per jaar.
De ICV heeft translationeel onderzoek en ECMO als speerpunten in de onderzoekslijnen. We werken samen met andere klinische en pre-klinische afdelingen binnen en buiten het UMCG in verschillende onderzoeksprogramma's. De ICV heeft een GIC erkende opleiding tot intensivist. Op de afdeling werken intensivisten, fellows, arts-assistenten en IC-verpleegkundigen nauw samen.
De ICV maakt samen met de afdelingen Spoedeisende Hulp en Anesthesiologie deel uit van het cluster Acuut, Peri-operatief en Intensief (API). De regionale samenwerking met de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe (Regio Noord Oost Nederland) is uitstekend. We vinden een open communicatie belangrijk en streven ernaar ieders expertise maximaal te benutten.

Samen. Beter. UMCG

Het UMCG heeft in vijf strategische pijlers haar missie en visie verankerd, waarmee we gezamenlijk streven naar uitzonderlijke doelen. Het UMCG is een pionier in het integreren van preventie-, zorg-, opleidings- en onderzoeksnetwerken. Ons streven naar medische vooruitgang kenmerkt zich door het continu ontdekken en vernieuwen van diagnostiek en behandeling. Wij zijn toekomstgericht in onderwijs en opleidingen en hebben een internationale toppositie op wetenschappelijk gebied.

Als werkgever streven wij naar duurzaamheid en inspiratie. Met meer dan 13.000 medewerkers bevorderen wij een gezonde, veerkrachtige en betrokken werkomgeving, waarbij iedereen optimaal bijdraagt aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke doelen.
Wij transformeren naar een wendbare en resultaatverantwoordelijke organisatie. Onze structuur en besturing zijn zo ontworpen dat ze wendbaarheid bevorderen, waardoor wij snel kunnen anticiperen op voortdurende veranderingen in de maatschappij. Samen streven we naar meetbare resultaten en blijvend succes. We willen een veilige en inclusieve werkomgeving creëren, waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben en waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun verschillen en achtergrond.

Functiebeschrijving

Je hebt een sleutelrol in het vormgeven van de strategieën en processen die de Intensive Care-afdeling transformeren tot een toonaangevend centrum van hoogwaardige patiëntenzorg. Enkele van de kernverantwoordelijkheden zijn:

Leiderschap
- Ontwikkel Inter-Professioneel Leiderschap en Integrale, Efficiënte en Waardegedreven Zorg binnen en buiten de ICV.
- Stimuleer het ‘T-vormige’ vaardighedenprofiel van intensivisten d.w.z. dat artsen zich niet beperken tot het eigen perspectief, maar in staat zijn situaties te benaderen vanuit de standpunten van andere zorgprofessionals.
- Bevorder een cultuur waarin elke medewerker wordt aangemoedigd en ondersteund om uit te blinken in zijn of haar vakgebied.
- Ontwikkel en implementeer strategieën die de afdeling positioneren als een voorloper in de intensieve zorg.

Samenwerking bevorderen
Bevorder de veerkracht en het welbevinden van de IC zorgprofessionals, streef naar een gezonde werk-privé balans, goede werkomstandigheden voor allen en benadruk de zorg voor patiënten vanuit ‘betekenisvol’ perspectief. Kunnen uitzoomen vanuit de dagelijkse werkvloer om zorgvraagstukken te benaderen vanuit maatschappelijke, bestuurlijke, regionale en landelijke belangen.
- Stimuleer een teamgerichte benadering van zorg, waarbij open communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel zijn.
- Uitbouwen van bestaande samenwerkingsverbanden binnen de afdeling, het cluster, het ziekenhuis en de regio waarbij je een aansprekende ambassadeur bent in (inter)nationale IC netwerken/organisaties

Patiëntenzorg
- Ontwikkel en handhaaf de hoogste normen van klinische excellentie op de Intensive Care-afdeling.
- Implementeer systemen voor kwaliteitsbewaking om ervoor te zorgen dat de zorg voldoet aan de hoogste normen en regelgeving.
- Garandeer een patiëntgerichte benadering in alle aspecten van de zorgverlening op de afdeling.

Onderzoek en Onderwijs
- Versterk de bestaande onderzoekslijnen en sla bruggen met de klinische zorg op de afdeling ICV en (onderzoek)programma’s in de ketens.
- Stimuleren van onderwijsparticipatie en ontwikkeling van docenten en bevorderen van de vaardigheid- en teamtrainingen, bv in het simulatiecentrum.
- Richtinggevend zijn de landelijke (FMS/CGS/NFU/NVIC) en de UMCG KOERS25 toekomstgerichte thema’s: interprofessioneel leren & werken, toepassen van innovatie, samen beslissen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, behoud en bevorderen van vakkundigheid.

Wat vragen wij

- Je bent een inspirerende intensivist met affiniteit voor Intensive care geneeskunde in zijn volle breedte.
- Je bent hoogleraar of voldoet (op korte termijn) aan de criteria voor benoeming daartoe.
- Je bent een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende, empathische persoonlijkheid.
- Je neemt actief deel aan de patiëntenzorg.
- Je hebt affiniteit met en aantoonbare capaciteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding en ondersteunt verdere groei.
- Je hebt een actieve rol in de clusteroverleggen van cluster Acuut, Peri-operatief en Intensief en je focus ligt op samenwerking

Het UMCG voert een preventief hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een werkomgeving die volop in ontwikkeling is, waar gedreven professionals werken en waar u en uw collega’s een actieve houding hebben ten aanzien van innovatie, veiligheid, leergierigheid en samenwerking. Een cultuur waarin iedereen de ruimte krijgt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de afdeling; Dat alles straks op een nieuwe IC, met uitzicht op de Martinitoren en het gezelligste stadscentrum van Nederland. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van 32 tot 40 uur per week . De arbeidsovereenkomst in het UMCG is voor onbepaalde tijd waarbij de benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor 5 jaar, waarna nieuwe afspraken voor de periode daarna worden gemaakt. Het salaris bedraagt maximaal € 17.102,- bruto per maand (schaal HHA ), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

prof. dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit (050) 361 1503
s.c.e.klein.nagelvoort@umcg.nl Jaap van der Leij 06 1037 5779
j.l.van.der.leij@umcg.nl

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 25 februari 2024. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier